Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Aberrant

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

departing from the right, normal, or usual course.
deviating from the ordinary, usual, or normal type; exceptional; abnormal.

Noun

an aberrant person, thing, group, etc.

Antonyms

adjective
normal , same , true

Synonyms

adjective
abnormal , atypical , bizarre , deviant , different , flaky * , mental * , nonstandard , odd , off-base , off-color , out of line , peculiar , psycho , strange , unusual , weird , anomalistic , anomalous , atypic , divergent , irregular , preternatural , unnatural , devious , disparate

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • of or pertaining to an anomaly., adjective, aberrant
 • ; differing; deviating., pertaining to or causing divergence., (of a mathematical expression) having no finite limits., adjective, adjective, agreeing , convergent , similar, aberrant , abnormal , anomalous , antithetical , atypical , conflicting...
 • ; odd; unusual; grotesque, whimsical; capricious, adjective, adjective, a freakish appearance ., freakish behavior ., common , general , natural , normal , ordinary , standard , usual, aberrant , arbitrary , bizarre , capricious , crazy , erratic...
 • previous instance; never before known or experienced; unexampled or unparalleled, adjective, adjective, an unprecedented event ., known , unexceptional , unremarkable , usual, aberrant , abnormal , anomalous , bizarre , eccentric , exotic , extraordinary...
 • departing from the right, normal, or usual course., deviating from the ordinary, usual, or normal type; exceptional; abnormal., an aberrant
 • departing from the right, normal, or usual course., deviating from the ordinary, usual, or normal type; exceptional; abnormal., an aberrant
 • departing from the right, normal, or usual course., deviating from the ordinary, usual, or normal type; exceptional; abnormal., an aberrant
 • typical; not conforming to the type; irregular; abnormal, adjective, atypical behavior ; a flower atypical of the species ., aberrant
 • typical; not conforming to the type; irregular; abnormal, adjective, adjective, atypical behavior ; a flower
 • was delirious with joy at the news ., balanced , collected , normal , sane , unexcited , unhappy , lucid , rational, aberrant ,...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top