Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Powder

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

any solid substance reduced to a state of fine, loose particles by crushing, grinding, disintegration, etc.
a preparation in this form, as gunpowder or face powder.
Also, powder snow. Skiing . loose, usually fresh snow that is not granular, wet, or packed.

Verb (used with object)

to reduce to powder; pulverize.
to sprinkle or cover with powder
She powdered the cookies with confectioners' sugar.
to apply powder to (the face, skin, etc.) as a cosmetic.
to sprinkle or strew as if with powder
A light snowfall powdered the landscape.
to ornament in this fashion, as with small objects scattered over a surface
a dress lightly powdered with sequins.

Verb (used without object)

to use powder as a cosmetic.
to become pulverized.

Antonyms

noun
solid
verb
solidify

Synonyms

noun
crumb , dust , film , grain , grit , meal , particle , pounce , pulverulence , seed , talc
verb
abrade , bray , comminute , cover , crumble , crunch , dredge , dust , file , flour , granulate , grate , grind , pestle , pound , pulverize , rasp , reduce , scatter , scrape , smash , strew , triturate , mill , besprinkle , cosmetic , explosive , film , levigate , medicine , pollen , pounce , snow , sprinkle , talc , talcum

Các từ tiếp theo

 • Powder-blue

  a pale blue diluted with gray.
 • Powder-puff

  limited to participation by women or girls, inconsequential; trifling; lightweight, she plays on the powder -puff touch football team ., a powder -puff...
 • Powder blue

  a pale blue diluted with gray.
 • Powder flask

  a small flask of gunpowder formerly carried by soldiers and hunters.
 • Powder horn

  a powder flask made from the horn of a cow or ox., noun, powder barrel , powder keg , powder magazine
 • Powder keg

  a small, metal, barrellike container for gunpowder or blasting powder., a potentially dangerous situation, esp. one involving violent repercussions., noun,...
 • Powder magazine

  a compartment for the storage of ammunition and explosives.
 • Powder monkey

  (formerly) a boy employed on warships to carry gunpowder from the magazine to the guns., powderman ( def. 1 ) .
 • Powder puff

  a soft, feathery ball or pad, as of cotton or down, for applying powder to the skin.
 • Powder room

  a room containing a toilet and washing facilities for women; lavatory., such a room provided for the use of female guests, as in a restaurant or nightclub.,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Neighborhood Parks

334 lượt xem

The City

26 lượt xem

Mammals I

442 lượt xem

Houses

2.219 lượt xem

A Workshop

1.840 lượt xem

At the Beach II

320 lượt xem

Simple Animals

160 lượt xem

Everyday Clothes

1.364 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
  • 111284963176893468074
   0 · 05/10/22 09:08:14
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
Loading...
Top