Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Translate

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used with object)

to turn from one language into another or from a foreign language into one's own
to translate Spanish.
to change the form, condition, nature, etc., of; transform; convert
to translate wishes into deeds.
to explain in terms that can be more easily understood; interpret.
to bear, carry, or move from one place, position, etc., to another; transfer.
Mechanics . to cause (a body) to move without rotation or angular displacement; subject to translation.
Computers . to convert (a program, data, code, etc.) from one form to another
to translate a FORTRAN program into assembly language.
Telegraphy . to retransmit or forward (a message), as by a relay.
Ecclesiastical .
to move (a bishop) from one see to another.
to move (a see) from one place to another.
to move (relics) from one place to another.
to convey or remove to heaven without natural death.
Mathematics . to perform a translation on (a set, function, etc.).
to express the value of (a currency) in a foreign currency by applying the exchange rate.
to exalt in spiritual or emotional ecstasy; enrapture.

Verb (used without object)

to provide or make a translation; act as translator.
to admit of translation
The Greek expression does not translate easily into English.

Antonyms

verb
stagnate

Synonyms

verb
construe , convert , decipher , decode , do into , elucidate , explicate , gloss , make clear , metaphrase , paraphrase , put , render , reword , simplify , spell out , transcribe , transliterate , transpose , turn , alter , commute , metamorphose , transfigure , transform , transmogrify , transmute , rephrase , restate , mutate , transubstantiate , change , dub , explain , interpret

Các từ tiếp theo

 • Translation

  the rendering of something into another language or into one's own from another language., a version of such a rendering, change or conversion to another...
 • Translational

  the rendering of something into another language or into one's own from another language., a version of such a rendering, change or conversion to another...
 • Translator

  also, translater. a person who translates., television . a relay station that receives programming on one frequency and rebroadcasts it at another frequency...
 • Transliterate

  to change (letters, words, etc.) into corresponding characters of another alphabet or language, to transliterate the greek as ch .
 • Transliteration

  to change (letters, words, etc.) into corresponding characters of another alphabet or language, to transliterate the greek as ch .
 • Translocation

  a change of location., genetics . a chromosomal rearrangement in which a segment of genetic material from one chromosome becomes heritably linked to another...
 • Translucence

  permitting light to pass through but diffusing it so that persons, objects, etc., on the opposite side are not clearly visible, easily understandable;...
 • Translucency

  permitting light to pass through but diffusing it so that persons, objects, etc., on the opposite side are not clearly visible, easily understandable;...
 • Translucent

  permitting light to pass through but diffusing it so that persons, objects, etc., on the opposite side are not clearly visible, easily understandable;...
 • Transmarine

  being on or coming from the opposite side of the sea or ocean., being or crossing over the sea or ocean.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 05/12/22 09:40:58
  trong ngữ cảnh một ông chủ trại ngựa bảo với một người đang cưỡi con ngựa là "từ từ thôi chừa sức để cho cuộc thi vào thứ 7" rồi người nhân viên mới nói "Có vẻ như ông đang giúp nó sẵn sàng cho một cuộc đua khó khăn" sau đó ổng nói "it ain't you getting ripped a new one if she goes flat ahead of the stretch."
  • Sáu que Tre
   1 · 05/12/22 11:26:40
 • 02/12/22 02:38:50
  You all get as ugly as you need. Câu này được người nọ đến chia buồn cùng những anh lính vừa mất chiến hữu, có một anh lính bảo "anh có quen người ta đâu mà đến chung vui" anh này mới trả lời là "tôi đến để hỗ trợ những anh em đang trải qua hoàn cảnh khó khăn" xong nói tiếp câu "You all get as ugly as you need." và I'm here for you.
  Xem thêm 1 bình luận
  • datsinh
   0 · 04/12/22 10:27:30
  • Sáu que Tre
   1 · 05/12/22 06:15:52
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
Loading...
Top