Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Criticism

Nghe phát âm

Mục lục

/´kriti¸sizəm/

Thông dụng

Danh từ

Sự phê bình, sự phê phán, sự bình phẩm, sự chỉ trích
Lời phê bình, lời phê phán, lời bình phẩm, lời chỉ trích

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appraisal , appreciation , assessment , comment , commentary , critique , elucidation , essay , estimate , evaluation , examination , exposition , judgment , notice , observation , opinion , pan * , rating , rave * , review , reviewal , scorcher , sideswipe , sleighride , study , write-up , animadversion , aspersion , bad press , blast , brickbats , bronx cheer , call down * , carping , cavil , caviling , censure , critical remarks , cut * , denunciation , disparagement , faultfinding , flak * , hit * , knock * , nit-picking , objection , opprobrium , pan , panning , put down , quibble , rap on knuckles , reproof , roast * , slam * , slap * , slap on wrist , static , stricture , swipe * , vitriol , zapper , condemnation , reprehension , reprobation , blame , disapproval , flak , knock

Từ trái nghĩa

noun
estimation , guess , supposition , approval , compliment , praise

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • / ´ilə¸fektid /, tính từ, có ý xấu, có ác ý, an ill-affected criticism, lời phê bình ác ý
  • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, Tính từ: có ác ý, a bitchy criticism, lời phê bình có ác ý
  • / ¸repri´henʃən /, danh từ, sự chỉ trích, sự khiển trách, Từ đồng nghĩa: noun, censure , condemnation , criticism , denunciation , reprobation
  • / ¸ænimæd´və:ʃən /, danh từ, sự khiển trách, sự chỉ trích, sự phê bình
  • giáo) sự đày xuống địa ngục, Từ đồng nghĩa: noun, censure , condemnation , criticism , denunciation...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top