Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Review

Nghe phát âm

Mục lục

BrE & NAmE /rɪ'vju:/

Thông dụng

Danh từ

(pháp lý) sự xem lại, sự xét lại, sự cân nhắc, sự suy tính lại (một bản án..)
court of review
toà phá án
(quân sự) cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn
in review order
mặc trang phục duyệt binh
Sự xem xét lại, sự duyệt binh lại; sự hồi tưởng (những việc đã qua)
to pass one's life in review
nghĩ đến từng việc đã qua trong đời mình
Sự phê bình, bài phê bình (một cuốn sách...)
to write reviews for a magazine
viết bài phê bình cho một tạp chí
Tạp chí, bài điểm sách, báo; mục điểm sách, báo

Ngoại động từ

(pháp lý) xem lại, xét lại (một bản án)
(quân sự) duyệt (binh)
xem xét lại, duyệt binh lại; hồi tưởng (những việc đã qua)
to review the past
hồi tưởng quá khứ
Phê bình (một cuốn sách...)
Ôn tập (bài đã học)

Nội động từ

Viết bài phê bình (văn học)

Cấu trúc từ

keep something under review
Xem xét lại cái gì liên tục

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

bình phẩm
book review
bình phẩm sách
bài điểm báo
bài điểm sách
sự xem lại
sự xem xét lại
sự xét lại

Kinh tế

chống án

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analysis , another look , audit , check , checkup , drill , file , fresh look , inspection , march past , once-over * , parade , procession , reassessment , recapitulation , reconsideration , reflection , report , rethink , retrospect , revision , scan , scrutiny , second look , second thought , survey , view , abstract , appraisal , article , assessment , blurb , book review , canvass , column , comment , commentary , criticism , discourse , discussion , dissertation , essay , evaluation , exposition , investigation , journal , judgment , magazine , mention , monograph , notice , organ , outline , pan * , periodical , redraft , reviewal , study , synopsis , theme , thesis , treatise , write-up , examination , critique
verb
analyze , brush up * , call to mind , check out , check thoroughly , debrief , go over , hash over , look at again , look back on , polish up , reassess , recall , recap , recapitulate , recollect , reconsider , reevaluate , reexamine , reflect on , rehash * , remember , rethink , revise , revisit , run over , run through , run up flagpole , summon up , take another look , think over , assess , bad-mouth * , correct , discuss , evaluate , examine , give one’s opinion , inspect , judge , knock * , pan * , put down * , rave , read through , reedit , rip , skin alive , slam * , study , swipe at , take down * , trash * , weigh , write a critique , zap * , abstract , epitomize , run down , summarize , sum up , synopsize , wrap up , criticize , analysis , assessment , audit , brushup , compte rendu , criticism , critique , edit , evaluation , examination , inspection , journal , magazine , parade , periodical , rehash , retrace , retrospect , revision , survey , synopsis

Từ trái nghĩa

verb
ignore , neglect , approve , praise

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • tập tin duyệt, tập tin xem lại, audit review file, tập tin duyệt kiểm tra
  • Thành Ngữ:, review order, (quân sự) trang phục duyệt binh
  • Thành Ngữ:, keep something under review, xét lại cái gì liên tục
  • sự duyệt thiết kế, thẩm tra thiết kế, engineering design review, thẩm tra thiết kế công trình
  • lý) giám đốc thẩm, court of cassation, toà phá án, article 272.- nature of cassation procedures, cassation mean the review of a legally valid...
  • ="suggest-title">Từ đồng nghĩa: noun, array , drill , march-past , procession , promenade , review , spectacle , train , caravan...
  • tuần một lần, Danh từ: tạp chí ra hai tuần một lần, a fortnightly review, tạp chí ra hai tuần một lần,...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top