Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Random

Nghe phát âm

Mục lục

/´rændəm/

Thông dụng

Danh từ

Sự ẩu thà, sự bừa bãi
Sự tình cờ, sự ngẫu nhiên
Sự tùy tiện
at random
ngẫu nhiên, tình cờ, hú hoạ
to speak at random
nói bậy bạ
to shoot at random
bắn càn, bắn bừa bãi

Tính từ

Ẩu, bừa, không có mục đích
a random remark
một lời nhận xét ẩu
a random shot
một phát bắn bừa
Ngẫu nhiên, tình cờ
a random selection
một sự tuyển lựa tình cờ
Tùy tiện, không theo nguyên tắc

Chuyên ngành

Toán & tin

ngẫu nhiên
at random
một cách ngẫu nhiên


Kỹ thuật chung

hỗn độn
ngẫu nhiên
at random
một cách ngẫu nhiên
Authentication Random Number (ARN)
số nhận thực ngẫu nhiên
block oriented random access (BORAM)
truy cập ngẫu nhiên hướng khối
card random access memory
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thẻ
card random access memory (CRAM)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên thẻ
Card Random Access Memory (CRAM)
thẻ nhớ truy cập ngẫu nhiên
continuous random variable
biến ngẫu nhiên liên tục
CRAM (cardrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cạc
discrete random variable
biến ngẫu nhiên rời rạc
DRAM (dynamicrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động
Dynamic Random Access Memory (DRAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động
EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động nâng cao
EDRAM (enhanceddynamic random access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tăng cường
enhanced dynamic random access memory (EDRAM)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động cải tiến
Equivalent Random Theory (ERT)
lý thuyết ngẫu nhiên tương đương
Equivalent Random Traffic (ERT)
lưu lượng ngẫu nhiên tương đương
ergodic random process
quy trình ngẫu nhiên ecgodic
Extended Dynamic Random Access Memory (EDRAM)
Bộ nhớ Truy nhập ngẫu nhiên động mở rộng
Ferro - electric Random Access Memory (FRAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên điện từ - sắt từ
FRAM (ferroelectricrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện
function of random variable
hàm của biến ngẫu nhiên
generation of random numbers
sự tạo ra các số ngẫu nhiên
independent' random variables
các biến ngẫu nhiên độc lập
non-random
không ngẫu nhiên
parallel random access machine (PRAM)
máy truy nhập ngẫu nhiên song song
Parallel Random Access Machine (PRAM)
thiết bị truy nhập ngẫu nhiên song song
Parameter Random Access Memory (PRAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thông số
PRAM (parallelrandom access machine)
máy truy cập ngẫu nhiên song song
Pseudo - Random Binary Sequence (PRBS)
chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên
Pseudo - Random Bit Sequence (PRBS)
chuỗi bít giả ngẫu nhiên
Pseudo - Random Noise (PRN)
tạp âm giả ngẫu nhiên
Pseudo Random Noise Sequence (PRNS)
dãy tạp âm giả ngẫu nhiên
pseudo random number
số ngẫu nhiên giả
pseudo random number sequence
dãy số giả ngẫu nhiên
Pseudo Static Random Access Memory (PSRAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên giả tĩnh
pseudo-random
giả ngẫu nhiên
pseudo-random coding
sự mã hóa ngẫu nhiên
pseudo-random noise code
mã tiếng ồn ngẫu nhiên
pseudo-random noise-PRN
tiếng ồn giả ngẫu nhiên
pseudo-random number sequence
chuỗi số ngẫu nhiên giả
pseudo-random sequence
trình tự giả ngẫu nhiên
pseudo-random test sequence
thử nghiệm giả ngẫu nhiên
purely random process
quá trình ngẫu nhiên thuần túy
purely random process
quá trình thuần túy ngẫu nhiên
Quasi Random Signal Source (QRSS)
nguồn tín hiệu giả ngẫu nhiên
RAM (randomaccess memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM)
RAM (randomaccess memory)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
random access
sự truy nhập ngẫu nhiên
random access
truy cập ngẫu nhiên
random access
truy nhập ngẫu nhiên
Random Access (RA)
truy nhập ngẫu nhiên
Random Access Channel (RACH)
kênh truy nhập ngẫu nhiên
Random Access Channel (RCH)
kênh truy nhập ngẫu nhiên
random access device
thiết bị truy nhập ngẫu nhiên
random access file
tệp truy nhập ngẫu nhiên
random access memory
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
random access memory
bộ nhớ truy ngẫu nhiên
random access memory
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
random access memory (RAM)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
Random Access Memory (RAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
Random Access Memory Digital to Analogue Converter (RAMDAC)
bộ biến đổi số - tương tự của nhớ truy nhập ngẫu nhiên
random access storage
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
Random Access Storage (RAS)
Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (đồng nghĩa với RAM)
random arrangement
sự sắp xếp ngẫu nhiên
random ashlar
khối xây ngẫu nhiên
random by key
ngẫu nhiên theo khóa
random chamber
sự thay đổi ngẫu nhiên
random change
sự thay đổi ngẫu nhiên
random component
linh kiện ngẫu nhiên
random component
thành phần ngẫu nhiên
random coupling
ghép ngẫu nhiên
random coupling
sự hợp nhất ngẫu nhiên
random data
dữ liệu ngẫu nhiên
random data set
tập hợp dữ liệu ngẫu nhiên
random digital signal
tín hiệu bằng digital ngẫu nhiên
random digital signal
tín hiệu bằng số ngẫu nhiên
random dispersion interval
khoảng phân tán ngẫu nhiên
random distribution
phân phối ngẫu nhiên
random distribution
sự phân phối ngẫu nhiên
random disturbance, stochastic disturbance
nhiễu ngẫu nhiên
Random Early Detection (RED)
phát hiện ngẫu nhiên sớm
random early detection (RED)
sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
Random Early Discard (RED)
hủy bỏ ngẫu nhiên sớm
random error
độ sai ngẫu nhiên
random error
lối ngẫu nhiên
random error
sai lầm ngẫu nhiên
random error
sai số ngẫu nhiên
random error of result
sai số ngẫu nhiên của kết quả
random errors
các lỗi ngẫu nhiên
random event
biến cố ngẫu nhiên
random excitation
kích thích ngẫu nhiên
random excitation
sự kích thích ngẫu nhiên
random experiment
phép thử ngẫu nhiên
random experiment
sự thực nghệm ngẫu nhiên
random fading
sự tắt dần ngẫu nhiên
random failure
sự cố ngẫu nhiên
random failure
sự hư hỏng ngẫu nhiên
random failure
sự thất bại ngẫu nhiên
random failure
sai hỏng ngẫu nhiên
random failure
sai sót ngẫu nhiên
random fluctuation
thăng giáng ngẫu nhiên
random fluctuations
sự thăng giáng ngẫu nhiên
random function
hàm ngẫu nhiên
random hunting
sự săn tìm ngẫu nhiên
random impurity
tạp chất ngẫu nhiên
random instability
sự bất ổn ngẫu nhiên
random instability
tính bất ổn ngẫu nhiên
random interference analysis
sự phân tích nhiễu ngẫu nhiên
random irregularities
sự bất thường ngẫu nhiên
random laws
luật tình cờ ngẫu nhiên
random list
danh sách ngẫu nhiên
random loading
sự chất tải ngẫu nhiên
random logic
mạch logic ngẫu nhiên
random logic chip
chip lôgic ngẫu nhiên
random logic circuit
mạch logic ngẫu nhiên
random mating
giao phối ngẫu nhiên
random model
mô hình ngẫu nhiên
random movement
chuyển động ngẫu nhiên
random multiple access
sự đa truy nhập ngẫu nhiên
random noise
nhiễu ngẫu nhiên
random noise generator
máy tạo tiếng ồn ngẫu nhiên
random noise signal
tín hiệu ồn ngẫu nhiên
random noise source
nguồn tiếng ồn ngẫu nhiên
random number
số ngẫu nhiên
random number generation
sinh số ngẫu nhiên
random number generation
sự tạo số ngẫu nhiên
random number generator
bộ phát sinh số ngẫu nhiên
random number generator
bộ sinh số ngẫu nhiên
random number generator
bộ tạo số ngẫu nhiên
Random Number Generator (RNG)
bộ tạo số ngẫu nhiên
random number sequence
chuỗi số ngẫu nhiên
random number sequence
dãy số ngẫu nhiên
random numbers
số ngẫu nhiên
random observation method
phương pháp quan sát ngẫu nhiên
random occurrence
sự xuất hiện ngẫu nhiên
random off-tuned frequency
tần số lệch điệu ngẫu nhiên
random organization
sự tổ chức ngẫu nhiên (bộ nhớ)
random organization
tổ chức ngẫu nhiên
random orientation
sự định hướng ngẫu nhiên
random packing
đóng gói ngẫu nhiên
random path
đường đi ngẫu nhiên
random phase
pha ngẫu nhiên
random phase errors
sai số pha ngẫu nhiên
random process
quá trình ngẫu nhiên
random processing
sự xử lý ngẫu nhiên
random pulsing
sự tạo xung ngẫu nhiên
random pulsing
tạo xung ngẫu nhiên
random quantity
số lượng ngẫu nhiên
random sample
chọn ngẫu nhiên
random sample
mẫu chọn ngẫu nhiên
random sample
mẫu ngẫu nhiên
random sample test
sự thử mẫu ngẫu nhiên
random sampling
lấy mẫu ngẫu nhiên
random sampling
sự lấy mẫu ngẫu nhiên
random scan
sự quét ngẫu nhiên
random scan display
màn hình quét ngẫu nhiên
random scattering
sự tán xạ ngẫu nhiên
random search
tìm kiếm ngẫu nhiên
random searching
sự tìm ngẫu nhiên
random selection
chọn ngẫu nhiên
random selection
sự chọn ngẫu nhiên
random selection
sự lấy mẫu ngẫu nhiên
random sequence
dãy ngẫu nhiên
random series
chuỗi ngẫu nhiên
random solution
dung dịch ngẫu nhiên
random stem of binary digits
chuỗi ngẫu nhiên của các số nhị phân
random stem of binary digits
dãy ngẫu nhiên của các số nhị phân
random storage
bộ nhớ ngẫu nhiên
random test
phép kiểm tra ngẫu nhiên
random test
sự thử ngẫu nhiên
random test
thí nghiệm ngẫu nhiên
random thermal motion
chuyển động nhiệt ngẫu nhiên
random traffic
lưu lượng ngẫu nhiên
random uncertainty
không bền ngẫu nhiên
random uncertainty
tính không chắc ngẫu nhiên
random value
đại lượng ngẫu nhiên
random variable
biến ngẫu nhiên
random variable
biến số ngẫu nhiên
random variable
đại lượng (biến) ngẫu nhiên
random vibration
chấn động ngẫu nhiên
random voltage
điện áp ngẫu nhiên
random walk
bước ngẫu nhiên (thông kê)
random walk
di động ngẫu nhiên
random winding
cách quấn dây ngẫu nhiên
random winding
cuộn dây ngẫu nhiên
random winding
quấn dây ngẫu nhiên
random-access input/output
nhập/xuất truy nhập ngẫu nhiên
random-access input/output
vào/ra truy nhập ngẫu nhiên
random-access memory (RAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
random-access memory RAM
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
random-access storage (RAS)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
random-scan device
thiết bị quét ngẫu nhiên
random-walk method
phương pháp bước ngẫu nhiên
RAS (randomaccess storage)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên
read/ write random access memory
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc ghi
RED (randomearly detection)
sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
RJ (randomjitter)
nhiễu xung ngẫu nhiên
simple random sample
mẫu ngẫu nhiên đơn giản
SRAM (staticrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM)
Static Random Access Memory (SRAM)
RAM tĩnh , Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
static random-access memory (SRAM, static RAM)
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh
stratified random sample
mẫu ngẫu nhiên phân lớp
Time of Arrival based Random Access (TARA)
truy nhập ngẫu nhiên dựa trên thời gian tới
uniform random number
số ngẫu nhiên đồng nhất
uniformly distributed random number
số ngẫu nhiên đồng nhất
video random-access memory (VRAM)
bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
VRAM (videorandom-access memory)
bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên
VSAT Random Access Scheme
Hệ truy nhập ngẫu nhiên VSAT
Weighted Random Early Discard (WRED)
hủy bỏ sớm ngẫu nhiên có trọng số-phương pháp xếp hàng bảo đảm lưu lượng ưu tiên cao ít bị mất hơn trong thời gian tắc nghẽn
Widows Dynamic Random Access Memory (WDRAM)
Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động của Windows
window random access memory (WRAM)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
WRAM (windowrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ
WRAM (windowrandom access memory)
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accidental , adventitious , aimless , arbitrary , casual , contingent , designless , desultory , driftless , fluky , fortuitous , hit-or-miss * , incidental , indiscriminate , irregular , objectless , odd , promiscuous , purposeless , slapdash * , spot , stray , unaimed , unconsidered , unplanned , unpremeditated , chance , haphazard , hit-or-miss , aleatory , capricious , discretionary , fickle , gratuitous , hazarded , impulsive , intermittent , occasional , sporadic , stochastic , wanton

Từ trái nghĩa

adjective
definite , methodical , particular , specific , systematic

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • random ashalar,
 • số ngẫu nhiên, số tùy cơ may rủi bất kỳ, số tùy cơ, may rủi, bất kỳ, số ngẫu nhiên, pseudo random
 • mẫu chọn ngẫu nhiên, chọn ngẫu nhiên, mẫu ngẫu nhiên, random sample test, sự thử mẫu ngẫu nhiên, simple random
 • kênh vào, đường kênh đi vào, kênh truy nhập, random access channel (rach), kênh truy nhập ngẫu nhiên, random access channel (rch), kênh truy nhập ngẫu nhiên
 • số ngẫu nhiên giả, pseudo-random number sequence, chuỗi số ngẫu nhiên giả
 • số ngẫu nhiên, generation of random numbers, sự tạo ra các số ngẫu nhiên
 • pha ngẫu nhiên, random phase errors, sai số pha ngẫu nhiên
 • quá trình ngẫu nhiên, purely random process, quá trình ngẫu nhiên thuần túy
 • bộ nhớ truy nhập, card random access memory, bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên thẻ, extended dynamic random
 • bước ngẫu nhiên (thông kê), di động ngẫu nhiên, biến đổi ngẫu nhiên, bước đi tùy tiện, bước ngẫu nhiên, random

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 17/02/20 11:18:31
  Xin chào các anh/chị,
  Em đang dịch tài liệu về Fire, Alarm, and Safety System và gặp 1 câu hỏi này em chưa biết dịch thế nào. Mong anh chị giúp đỡ ạ:
  "Are all guest suite supply and exhaust duct penetrate duct shaft have 1.5hr fire damper?"
  Em cảm ơn!
 • 16/02/20 10:45:43
  DỊCH GIÚP EM CÂU NÀY Ạ: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN VINPEARL LUXURY DANANG
 • 15/02/20 08:33:19
  Mời cả nhà làm ly cà phê cho cuối tuần thảnh thơi nào!
  calorine, Admin đã thích điều này
  • Admin
   0 · 15/02/20 11:13:02
 • 13/02/20 12:52:09
  chào mọi người. cho em hỏi cụm từ "irrigated crop production" dịch thế nào ạ
  • thanhthao1671994
   0 · 14/02/20 02:19:27
 • 12/02/20 12:24:01
  cho em hỏi chữ "design" ở đây dịch thế nào ạ. Ngữ cảnh:A circular economy is an industrial system that is restorative or regenerative by intention and design.
  • hungpx
   0 · 12/02/20 08:07:18
 • 12/02/20 12:08:27
  Cho em hỏi câu " Such an economy is based on few simple principles" nên dịch thế nào ạ?
  • thanhthao1671994
   0 · 14/02/20 01:26:14
 • 11/02/20 11:08:45
  cho em hỏi "Idealism is that you will probably never receive something back but nonetheless still decide to give" thì em dịch thô là "Lý tưởng là khi bạn biết mình sẽ chẳng thể nhận lại được gì nhưng vẫn quyết định cho đi" không biết còn có chỗ sai nào không và có thể nào dịch ngắn gọn và súc tích như kiểu danh ngôn không ạ?
  • hungpx
   0 · 12/02/20 08:10:26
Loading...
Top