Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Anh - Anh

Leash

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a chain, strap, etc., for controlling or leading a dog or other animal; lead.
check; curb; restraint
to keep one's temper in leash; a tight leash on one's subordinates.
Hunting . a brace and a half, as of foxes or hounds.

Verb (used with object)

to secure, control, or restrain by or as if by a leash
to leash water power for industrial use.
to bind together by or as if by a leash; connect; link; associate.

Antonyms

verb
let go , release

Synonyms

noun
bridle , chain , check , control , cord , curb , deterrent , hold , lead , restraint , rope , strap , tether , brake , snaffle
verb
bridle , check , clog , control , curb , entrammel , fasten , fetter , hamper , hobble , hog-tie , hold back , restrain , secure , shackle , suppress , tether , tie , tie up , trammel , chain , hamstring , handcuff , manacle , bind , burb , choker , cord , harness , lead , rein , rope , strap

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • a short strap fastened around the leg of a hawk and attached to the leash., to put jesses on (a hawk).
 • ; curb; restraint, hunting . a brace and a half, as of foxes or hounds., to secure, control, or restrain by or as if by a leash, to bind together by or as if by a leash;...
 • to release from or as if from a leash; set loose to pursue or run

Xem tiếp các từ khác

 • Leasing

  lying; falsehood.
 • Least

  smallest in size, amount, degree, etc.; slightest, lowest in consideration, position, or importance., something that is least; the least amount, quantity,...
 • Leastways

  at least; at any rate; leastwise.
 • Leastwise

  at least; at any rate.
 • Leather

  the skin of an animal, with the hair removed, prepared for use by tanning or a similar process designed to preserve it against decay and make it pliable...
 • Leather back

  a sea turtle, dermochelys coriacea, having the shell embedded in a leathery skin, reaching a length of more than 7 ft. (2.1 m) and a weight of more than...
 • Leather head

  friarbird.
 • Leather neck

  a u.s. marine.
 • Leatherette

  a material constructed of paper or cloth and finished to simulate the grain, color, and texture of leather.
 • Leathern

  made of leather., resembling leather.

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑
Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 26/11/20 04:31:05
  "vocational training innovation" nghĩa là gì vậy các bạn? Em cảm ơn ạ.
 • 25/11/20 09:23:23
  1/ Mọi người dịch giúp mình câu "habits of survival waned here, their edges dulled by the safety of a roof overhead."
  Ngữ cảnh đang là trong một cô nhi viện ạ.
  2/ Với lại từ "edge" ở đây có phải giống như từ "advance" không ạ? Cám ơn mọi người.
 • 25/11/20 10:37:57
  1.Xin hãy dịch giúp mình câu này:
  Duty and taxes on raw materials for export goods to be offset or refunded are limited to import duty, commodity tax and business tax.
  2. offset ở đây có nghĩa là gì ạ? có phải là khấu trừ không ạ? Xin cảm ơn
  • Linh Nhất
   0 · 25/11/20 11:13:32
   1 câu trả lời trước
   • Linh Nhất
    Trả lời · 25/11/20 01:19:03
 • 23/11/20 01:51:55
  Các bác ơi liệu trong tiếng Việt có từ nào tương đương với "co-emperor" không? Bối cảnh La Mã có 2 vị hoàng đế cùng trị vì ạ.
  • Fanaz
   4 · 24/11/20 10:07:38
   1 câu trả lời trước
   • Nguyen nguyen
    Trả lời · 24/11/20 10:36:21
 • 23/11/20 08:51:29
  We specialise in non-conforming, mezzanine, non-bank funding, private funding, along with the availability of our own funds.
 • 23/11/20 08:45:56
  Chào mọi người, mình mới tham gia vào nhóm. Nhờ mọi người dịch giúp mình đoạn này được không. Rất cảm ơn mọi người.
  " We specialise in non-conforming, mezzanine, non-bank funding, private funding, along with the availability of our own funds."
  • Sáu que Tre
   1 · 23/11/20 09:52:42
 • 22/11/20 01:29:23
  Mọi người cho mình hỏi là khu nhà của quan lại ngày xưa, những người nhà giàu ở thì được gọi là gì vậy?
  • Sáu que Tre
   0 · 23/11/20 10:14:09
   • Tây Tây
    Trả lời · 23/11/20 10:41:36
 • 21/11/20 05:36:57
  Mọi người cho em hỏi từ "back washing" trong chuyên ngành bể bơi có nghĩa là gì ạ? Em cảm ơn:)
Loading...
Top