Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Reward

Nghe phát âm

Mục lục

/ri'wɔ:d/

Thông dụng

Danh từ

Sự thưởng; sự đền ơn
Tiền thưởng, vật thưởng, phần thưởng (cho ai bắt được tội phạm...)
Sự hoàn lại tài sản mất

Ngoại động từ

Thưởng, thưởng công; đền ơn

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

thưởng

Kỹ thuật chung

thù lao

Kinh tế

phần thưởng
thưởng
monetary reward
tiền thưởng
tiền hoa hồng
tiền thưởng
trả công
trả thù lao

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accolade , award , benefit , bonus , bounty , carrot * , comeuppance , compensation , crown * , cue , dividend , feather in cap , fringe benefit , gain , garland , goodies , gravy * , grease * , guerdon , honor , just deserts * , meed , merit , perks , plum * , premium , profit , punishment , recompense , remuneration , repayment , requital , retribution , return , salve , strokes , sweetener , tip , wages , honorarium , plum , prize , desert , wage , douceur , indemnity , penalty , reinforcement , remuneration premium , retaliation
verb
compensate , honor , recompense , remunerate , repay , requite , stroke * , sugarcoat * , take care of , tip , guerdon , indemnify , pay , award , bonus , bounty , carrot , compensation , crown , fruit , gift , medal , meed , merit , perks , plum , premium , prize , profit , reimburse , remuneration , requital , return , ribbon , salary , success , trophy , wages

Từ trái nghĩa

noun
penalty , punishment
verb
penalize , punish , take away

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • Idioms: to have one 's due reward, Được phần thưởng xứng đáng
  • Nghĩa chuyên ngành: tiền giải thưởng, Từ đồng nghĩa: noun, cash prize , door prize , jackpot , reward
  • Thành Ngữ:, virtue is its own reward, (tục ngữ) đức hạnh tự nó đã là một phần thưởng
  • , ngay lập tức, tại chỗ, on the spot fine, phạt tại chỗ, phạt nóng, on the spot reward, thưởng nóng
  • , khoái quá, đã quá, Từ đồng nghĩa: noun, tidbit , reward , prize , dainty , morsel , treat

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top