Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Recompense

Nghe phát âm

Mục lục

/´rekəm¸pens/

Thông dụng

Danh từ

Sự thưởng, sự thưởng phạt; vật tặng, vật thưởng
as a recompense for someone's trouble
để thưởng cho công lao khó nhọc của ai
Sự đền bù, sự bồi thường; vật bồi thường
Sự báo đáp, sự báo đền, sự đền ơn
Sự chuộc lỗi, sự đền tội

Ngoại động từ

Thưởng, thưởng phạt
recompense employees for working overtime
thưởng cho người làm công làm ngoài giờ
Đền bù, bồi thường
Báo đáp, báo đền, đền ơn
Chuộc (lỗi), đền (tội...)

Chuyên ngành

Kinh tế

bồi thường
sự đền bù
sự đền đáp
tiền bồi thường
tiền thưởng
việc bồi thường
việc thưởng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amends , atonement , bus fare , compensation , cue , damages , emolument , expiation , gravy * , indemnification , indemnity , overcompensation , pay , payment , propitiation , quittance , recoupment , recovery , redemption , redress , remuneration , reparation , repayment , requital , restitution , retrieval , retrievement , return , reward , salvo , satisfaction , solatium , sweetener , tip , wages , offset , reimbursement , setoff , comeuppance , desert , guerdon , wage , consideration , retribution , salary
verb
ante up , atone , atone for , balance , comp , compensate , cough up , counterbalance , counterpoise , countervail , do business , equalize , expiate , fix , give satisfaction , grease * , indemnify , make amends , make good , make up for , offset , overcompensate , pay , pay for , propitiate , put out * , reciprocate , recoup , recover , redress , reimburse , remunerate , repay , requite , retaliate , retrieve , return , reward , satisfy , spring for , square * , sweeten the pot , swing for , take care of , amends , atonement , award , bounty , compensation , premium , renumerate , reparation , repayment , restitution , retribution , salary , wage , wages

Từ trái nghĩa

noun
take

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top