Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Substitution

Mục lục

/¸sʌbsti´tju:ʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thay thế; sự được thay thế
Hành động thay thế
two substitutions were made during the match
trong trận đấu đã thay thế hai cầu thủ
Sự thay đổi

Chuyên ngành

Toán & tin

phép thế
binary linear substitution
phép thế tuyến tính nhị phân
co-gradient substitution
phép thế hiệp bộ
degree of a substitution
bậc của một phép thế
degree of substitution
bậc của một phép thế
degree of substitution
bậc của phép thế
elimination by substitution
khử (tần số) bằng phép thế
even substitution
phép thế chẵn
fractional linear substitution
phép thế phân tuyến tính
free substitution
phép thế tự do
identical substitution
phép thế đồng nhất
integrate by substitution
lấy tích phân bằng phép thế
inverse substitution
phép thế nghịch
inverse substitution
phép thế nghịch đảo
linear substitution
phép thế tuyến tính
loxodromic substitution
phép thế tà hành
multiplicator of a linear substitution
nhân tử của một phép thế tuyến tính
odd substitution
phép thế lẻ
odd substitution
phép thể lẻ
orthogonal substitution
phép thế trực giao
substitution group
nhóm các phép thế
successive substitution
phép thế liên tiếp
synthetic (al) substitution
phép thế tổng hợp
trigonometric (al) substitution
phép thế lượng giác
phép thế, sự thế

Xây dựng

sự được thay thế

Điện tử & viễn thông

phép thay thế

Kỹ thuật chung

chuyển đổi
sự thay thế
address substitution
sự thay thế địa chỉ
command substitution
sự thay thế lệnh
filename substitution
sự thay thế tên tệp
history substitution
lịch sử thay thế
parameter substitution
sự thay thế tham số
substitution of members
sự thay thế các cấu kiện
symbol substitution
sự thay thế ký hiệu
variable substitution
sự thay thế biến
thay chỗ
thay thế
address substitution
sự thay thế địa chỉ
Bipolar 3 Zero Substitution (B3ZS)
lưỡng cực với việc thay thế 3 bit 0
Bipolar 8 Zero Substitution (B8ZS)
lưỡng cực với việc thay thế 8 bit 0
Bipolar with 6 Zero Substitution (B6ZS)
lưỡng cực với việc thay thế 6 bit 0
command substitution
sự thay thế lệnh
elasticity of substitution
độ co giãn thay thế
filename substitution
sự thay thế tên tệp
history substitution
lịch sử thay thế
indirect substitution
thay thế gián tiếp
method of restraint substitution
phương pháp thay thế liên kết
method of substitution
phương pháp thay thế
parameter substitution
sự thay thế tham số
poly-substitution
thay thế nhiều lần
substitution alphabet
bảng chữ cái thay thế
substitution character
ký tự thay thế
substitution cipher
mã thay thế
substitution error
lỗi thay thế
substitution list
danh sách thay thế
substitution method
phương pháp (thay) thế
substitution method
phương pháp thay thế
substitution of members
sự thay thế các cấu kiện
substitution oscillator
bộ dao động thay thế
substitution point
điểm thay thế
substitution product
sản phẩm thay thế
substitution rate
tốc độ thay thế
substitution reaction
phản ứng thay thế
substitution rule
quy tắc thay thế
substitution string
chuỗi thay thế
substitution therapy
liệu pháp thay thế
substitution variable
biến thay thế
symbol substitution
sự thay thế ký hiệu
variable substitution
sự thay thế biến
variable substitution
thay thế biến
variable substitution
thay thế biến số

Kinh tế

sự thay thế
import substitution
sự thay thế nhập khẩu
thay thế
elasticity of substitution
tính co giãn thay thế
elasticity of technical substitution
độ co giãn của thay thế kỹ thuật
import substitution
sự thay thế nhập khẩu
import substitution
thay thế nhập khẩu
law of substitution
quy luật thay thế
marginal rate of substitution
tỷ suất thay thế biên
marginal rate of technical substitution
tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên
method of substitution
phương pháp thay thế
same-day substitution
thay thế cùng ngày
subjective rate of substitution
tỉ lệ thay thế chủ quan
substitution account
tài khoản thay thế
substitution account
tài khoản thay thế (của Quỹ tiền tệ Quốc tế)
substitution curve
đường cong thay thế
substitution effect
hiệu quả thay thế
substitution effect
hiệu ứng (tác động) thay thế
substitution law
quy luật thay thế
substitution rate
tỉ lệ thay thế
substitution theorem
định lý có tính thay thế

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
replacement, commutation , exchange , interchange , shift , switch , trade , transposition

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • phép thế tuyến tính, binary linear substitution, phép thế tuyến tính nhị phân, multiplicator of a linear substitution, nhân tử của một phép thế tuyến tính
  • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, hiệp bộ, co-gradient substitution, phép thế hiệp bộ
  • , Kỹ thuật chung: bộ nhân, nhân tử, số nhân, multiplicator of a linear substitution, nhân tử của...
  • cực, có hai cực, song cực, hai hạt mang, lưỡng cực, hai cực, bipolar 3 zero substitution (b3zs), lưỡng cực với việc thay thế...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top