Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Endorse

Nghe phát âm

Mục lục

/En'do:s/

Thông dụng

Cách viết khác indorse

Ngoại động từ

Chứng thực đằng sau (séc...); viết đằng sau, ghi đằng sau, kí hậu, bối thự
Xác nhận; tán thành (lời nói, ý kiến...); (thông tục) xác nhận chất lượng được quảng cáo (của món hàng...)
to endorse over
chuyển nhượng (hối phiếu...)
an endorsed licence
bằng lái xe bị ghi (vì vi phạm luật lệ); môn bài bị ghi

hình thái từ

Chuyên ngành

Kinh tế

bảo lãnh
bối thự
chuẩn nhận
chuẩn y
đồng ý
đồng ý, chấp nhận
phê chuẩn
ký hậu

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accredit , advocate , affirm , approve , attest , authenticate , back , back up * , bless , boost , certify , champion , commend , confirm , countenance , defend , favor , give a boost to , give green light , give one’s word , give the go-ahead , give the nod , go along with , go to bat for * , go with , guarantee , lend one’s name to , okay , praise , push , ratify , recommend , rubber-stamp , sanction , second , stand behind , stand up for * , stump for , subscribe to , sustain , underwrite , uphold , vouch for , warrant , witness , add one’s name to , autograph , cosign , notarize , put john hancock on , put signature on , say amen to , sign , sign off on , sign on dotted line , subscribe , superscribe , undersign , inscribe , allow , approbate , authorize , consent , let , get behind , plump for , side with , stand by , bear out , corroborate , demonstrate , establish , evidence , show , substantiate , validate , verify , countersign , pledge , support , vouch

Từ trái nghĩa

verb
censure , disapprove , oppose , protest , reject , repel , unauthorize

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • / in´dɔ:s /, như endorse,
  • Thành Ngữ:, to endorse over, chuyển nhượng (hối phiếu...)
  • / ¸ʌndə´sain /, ngoại động từ, ký ở dưới, ký vào (một bức thư), Từ đồng nghĩa: verb, autograph , endorse , inscribe , subscribe

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top