Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Constitute

Nghe phát âm

Mục lục

/ˈkɒn.stɪ.tju:t/

Thông dụng

Ngoại động từ

Cấu tạo, tạo thành
to constitute someone's happiness
tạo hạnh phúc cho ai
twelve months constitute a year
mười hai tháng (tạo) thành một năm
Thiết lập, thành lập
to constitute a tribunal
thiết lập toà án
Chỉ định, uỷ nhiệm
to constitute someone arbitrator
uỷ nhiệm ai làm trọng tải
they constituted him president
ông ta được chỉ định làm chủ tịch
to be strongly constituted
khoẻ, có thể chất khoẻ

Hình thái từ

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

cấu tạo

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
aggregate , complement , complete , compose , compound , construct , cook up * , create , develop , dream up * , embody , enact , establish , fill out , fix , flesh out , found , frame , fudge together , incorporate , integrate , make , make up , set up , appoint , commission , decree , delegate , depute , deputize , designate , draft , empower , legislate , name , nominate , ordain , order , form , correspond , equal , promulgate , institute , organize , originate , start , authorize , comprise , determine , set , shape

Từ trái nghĩa

verb
deny , refuse

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top