Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Xem thêm các từ khác

 • Unconventionality

  / ¸ʌηkən¸venʃə´næliti /, danh từ, tính không theo quy ước, tính không theo thói thường, tính độc đáo,
 • Unconversable

  / ¸ʌηkən´və:səbl /, tính từ, khó giao du, khó gần, khó làm quen; ít lời,
 • Unconversant

  / ¸ʌηkən´və:sənt /, tính từ, ( + with) không biết, không am hiểu; không quen, không giỏi, không thông thạo,
 • Unconverted

  / ¸ʌηkən´və:tid /, Tính từ: không cải đạo, không cải đạo; chưa theo đạo, không thay đổi,...
 • Unconvertible

  Tính từ: không thể đổi thứ khác, không thể đổi ra cái khác được, không thể hoán cải được,...
 • Unconvertible loan

  trái khoán không chuyển đổi,
 • Unconvertible loan stock

  đồng tiền không chuyển đổi,
 • Unconvicted

  Tính từ: không bị kết án, không bị xử; không bị xem là tội phạm,
 • Unconvinced

  / ¸ʌηkən´vinst /, Tính từ: không bị thuyết phục, không tin; còn nghi ngờ, hoài nghi,
 • Unconvincing

  / ¸ʌηkən´vinsiη /, Tính từ: không làm cho người ta tin, không có sức thuyết phục, Từ...
 • Uncooked

  / ʌη´kukt /, Tính từ: chưa nấu chín, còn sống, không bị giả mạo, không bị sửa chữa (sổ...
 • Uncooled

  / ʌη´ku:ld /, tính từ, không làm mát; không ướp lạnh,
 • Uncooled motor

  động cơ không được làm mát,
 • Uncooled water

  nước không được làm lạnh,
 • Uncoop

  Ngoại động từ: thả ra (gà), thả, phóng thích (tù binh),
 • Uncooperation

  Danh từ: sự ly gián,
 • Uncooperative

  / ¸ʌηkou´ɔpərətiv /, Tính từ: bất hợp tác, không vui lòng hợp tác với người khác, không sẵn...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top