Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Abominable

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

repugnantly hateful; detestable; loathsome
an abominable crime.
very unpleasant; disagreeable
The weather was abominable last week.
very bad, poor, or inferior
They have abominable taste in clothes.

Antonyms

adjective
alluring , appealing , delightful , desirable , enjoyable , likeable , lovable , pleasant , sweet , wonderful

Synonyms

adjective
abhorrent , atrocious , awful , bad , base , beastly , contemptible , cursed , despicable , disgusting , foul , grim , grody , gross * , hairy * , hateful , heinous , hellish , horrible , horrid , loathsome , lousy , nauseating , obnoxious , odious , offensive , repellent , reprehensible , repugnant , repulsive , revolting , rotten , sleazy * , stinking , terrible , vile , wretched , antipathetic , despisable , detestable , infamous , low , mean , nasty , nefarious , shabby , accursed , damnable , disagreeable , distasteful , execrable

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • deserving to be detested; abominable; hateful.
 • repugnantly
 • under a curse; damned., deserving a curse; hateful; abominable.
 • hateful; detestable; loathsome, very unpleasant; disagreeable, very bad, poor, or inferior, adjective, adjective, an abominable crime ., the weather was abominable last week ., they have abominable taste in clothes ., alluring , appealing...
 • worthy of condemnation., detestable, abominable
 • utterly detestable; abominable
 • hateful; odious; abominable
 • hateful; odious; abominable; totally reprehensible, noun, a heinous offense ., atrociousness , atrocity , monstrousness
 • of
 • extremely

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top