Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Zoom

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used without object)

to move quickly or suddenly with a loud humming or buzzing sound
cars zooming by on the freeway.
to fly an airplane suddenly and sharply upward at great speed for a short distance, as in regaining altitude, clearing an obstacle, or signaling.
Movies, Television . to bring a subject, scene, etc., into closeup or cause it to recede into a long shot using a zoom lens and while maintaining focus.
Informal . to increase or rise suddenly and sharply
Rents would zoom without rent control laws.

Verb (used with object)

to cause (an airplane) to zoom.
to fly over (an obstacle) by zooming.

Noun

the act or process of zooming.
a zooming sound.
Informal . zoom lens.
Also called zoom shot. Movies, Television . a shot in which a subject, scene, or action is brought closer or made to recede by the use of a zoom lens. ?

Verb phrase

zoom in (on),
to bring (a subject, scene, etc.) into closeup by using a zoom lens
to zoom in for a look at the injured man; to zoom in on a candidate at a political convention.
to examine more closely or in greater detail; focus on
The panel zoomed in on the subject of abortion.

Antonyms

verb
decelerate , slow

Synonyms

verb
buzz , dart , dash , dive , flash , fly , hum , hurtle , outstrip , rip , rocket , rush , shoot , shoot up , skyrocket , speed , streak , surge , tear , whirl , whiz , zip * , bolt , bucket , bustle , festinate , fleet , flit , haste , hasten , hurry , hustle , pelt , race , run , sail , scoot , scour , sprint , trot , whisk , wing , zip

Các từ tiếp theo

 • Zoomorphic

  of or pertaining to a deity or other being conceived of as having the form of an animal., characterized by a highly stylized or conventionalized representation...
 • Zoomorphism

  zoomorphic representation, as in ornament., zoomorphic conception, as of a deity.
 • Zoophagous

  carnivorous.
 • Zoophyte

  any of various invertebrate animals resembling a plant, as a coral or a sea anemone.
 • Zoospore

  botany, mycology . an asexual spore produced by certain algae and some fungi, capable of moving about by means of flagella., zoology . any of the minute...
 • Zoot suit

  a man's suit with baggy, tight-cuffed, sometimes high-waisted trousers and an oversized jacket with exaggeratedly broad, padded shoulders and wide lapels,...
 • Zootomic

  the anatomy, esp. the comparative anatomy, of animals., the dissection of animals.
 • Zootomist

  the anatomy, esp. the comparative anatomy, of animals., the dissection of animals.
 • Zootomy

  the anatomy, esp. the comparative anatomy, of animals., the dissection of animals.
 • Zoroastrian

  of or pertaining to zoroaster or to zoroastrianism., one of the adherents of zoroastrianism.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/23 11:04:50
  Chào mn, cho mình được hỏi mesopelagic layer nghĩa là gì trong tiếng Việt ạ? Theo mình có tìm hiểu thì được dịch là vùng biển khơi trung, nhưng nghe có vẻ không thuận lắm. Mình không tìm thấy từ này trên Rừng ạ. Xin cảm ơn mn!
  • dienh
   0 · 29/09/23 06:55:12
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   1 câu trả lời trước
   • Bói Bói
    Trả lời · 13/09/23 11:02:54
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
 • 20/07/23 03:26:00
  Hi Rừng, em có viết 1 bài về Đà Lạt trong cơn thất tình của mình, mời mọi người vào coi hình ạ: https://hubpages.com/travel/da-lat-the-ultimate-destination-for-heartbreak-recovery
  hanhdang, Bear Yoopies đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 18/08/23 10:02:20
   3 câu trả lời trước
   • hanhdang
    Trả lời · 1 · 18/08/23 10:14:13
  • Tây Tây
   1 · 18/08/23 10:33:21
   2 câu trả lời trước
   • Bói Bói
    Trả lời · 05/09/23 09:21:14
 • 21/08/23 04:35:49
  "On TV, a daily drama that was trendy was airing in full swing." GG dịch là "bộ phim hàng ngày hợp thời" hơi khó hiểu, giúp em dịch câu này với ạ
  • dienh
   3 · 22/08/23 09:57:53
  • elysian
   0 · 23/08/23 10:08:06
 • 17/03/21 04:20:40
  R dạo này thưa thớt quá hihi
  106153079205498831087 đã thích điều này
  • Huy Quang
   1 · 17/03/21 06:39:02
   1 câu trả lời trước
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 19/08/23 05:18:37
 • 14/08/23 02:07:43
  "Close the window while I’m asking nicely."
  Ngữ cảnh: bạn nam mở cửa sổ cho nắng vào phòng mà bạn nữ đang ngủ, bị ánh nắng soi vào mặt bạn nữ nên khó chịu.
  Câu trên dịch như nào ạ. Em không biết phải dịch sao cho mượt
  Xem thêm 1 bình luận
  • elysian
   0 · 15/08/23 03:40:31
  • Bói Bói
   1 · 18/08/23 09:57:16
   • dienh
    Trả lời · 22/08/23 09:59:29
Loading...
Top