Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Entertain

Nghe phát âm

Mục lục

/,entə'tein/

Thông dụng

Ngoại động từ

Tiếp đãi; chiêu đãi
Giải trí, tiêu khiển
Nuôi dưỡng, ấp ủ (ảo tưởng, hy vọng, sự nghi ngờ, quan điểm...)
Hoan nghênh, tán thành (ý kiến, đề nghị...)
Trao đổi (thư từ...)
to entertain a discourse upon something
(từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) bàn về cái gì

hình thái từ


Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
absorb , beguile , captivate , charm , cheer , comfort , crack up * , delight , distract , divert , ecstasize , elate , engross , enliven , enthrall , gladden , grab , gratify , humor , indulge , inspire , inspirit , interest , knock dead , make merry , occupy , pique , please , recreate , regale , relax , satisfy , slay , solace , stimulate , tickle , admit , be host , board , chaperone , dine , do the honors , feed , foster , give a party , harbor , have a do , have a get-together , have company , have guests , have visitors , house , invite , lodge , nourish , pick up the check , pop for , put up * , quarter , receive , room , show hospitality , spring for , throw a party , treat , welcome , wine and dine * , cherish , cogitate on , conceive , consider , contemplate , deliberate , heed , hold , imagine , keep in mind , maintain , muse over , ponder , recognize , support , think over , hear of , think of , chew on , cogitate , excogitate , meditate , mull , muse , reflect , revolve , ruminate , study , think , think out , think through , turn over , weigh , amuse , fete , host , junket

Từ trái nghĩa

verb
bore , tire , refuse , reject , turn away , disregard , forget

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • Thành Ngữ:, to entertain a discourse upon something, (từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) bàn về cái gì
  • Thành Ngữ:, to entertain an angel unawares, tiếp đãi một nhân vật quan trọng mà không biết
  • dựng lên, gác, Từ đồng nghĩa: verb,

    Recreate

    class="suggest-title">Nghĩa chuyên ngành: tạo lại, Từ đồng nghĩa: verb, divert , entertain ,...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top