Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Persistent

Nghe phát âm

Mục lục

/pə'sistənt/

Thông dụng

Tính từ

Kiên gan, bền bỉ
Khăng khăng, cố chấp
Dai dẳng; liên tục
persistent rain
mưa dai dẳng
(sinh vật học) bền, không rụng (lá, sừng, lông)

Chuyên ngành

Toán & tin

ổn định, vững
normally persistent
(đại số ) ổn định, chuẩn tắc

Kỹ thuật chung

bền bỉ
bền vững
persistent lock
khóa bền vững
Persistent Stored Modules (PSM)
các môđun lưu trữ bền vững
còn dư
lưu
ổn định
non-persistent
không ổn định
normally persistent
ổn định chuẩn tắc
persistent memory
bộ nhớ ổn định
vững
non-persistent
không vững
persistent lock
khóa bền vững
Persistent Stored Modules (PSM)
các môđun lưu trữ bền vững

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
assiduous , bound , bound and determined , bulldogged , constant , continual , dogged , endless , enduring , firm , fixed , immovable , incessant , indefatigable , in for long haul , insistent , interminable , like bad penny , never-ending , obdurate , obstinate , perpetual , perseverant , persevering , persisting , pertinacious , relentless , repeated , resolute , steadfast , steady , sticky * , stubborn , tenacious , tireless , unflagging , unrelenting , unremitting , unshakable , importunate , importune , urgent , around-the-clock , ceaseless , continuous , eternal , everlasting , nonstop , ongoing , round-the-clock , timeless , unceasing , unending , unfailing , uninterrupted , abiding , durable , lasting , long-lasting , long-lived , long-standing , old , perdurable , perennial , permanent , continuing , lingering , prolonged , protracted , consistent , contumacious , determined , diligent , gritty , sedulous , sustained

Từ trái nghĩa

adjective
lazy , relenting , surrendering , yielding

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • đồng nghĩa: adjective, a prolonged visit, cuộc đi thăm kéo dài, continuing , lingering , persistent , protracted , dragging , drawn-out...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top