Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Cycle

Nghe phát âm

Mục lục

/'saikl/

Thông dụng

Danh từ

(vật lý) chu kỳ, chu trình
reversible cycle
chu trình thuận nghịch
(hoá học) vòng
Tập thơ cùng chủ đề, tập bài hát cùng chủ đề
Xe đạp

Nội động từ

Quay vòng tròn theo chu kỳ
Đi xe đạp

hình thái từ

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tuần hoàn, chu trình, chu kỳ || làm theo chu trình
accumulation cycle
chu trình tích luỹ
effective cycle
(đại số) chu trình hữu hiệu
essential cycle
(tôpô học) chu trình cốt yếu
fixed cycle
chu trình không đổi
forword-type cycle
chu trình chuyển động lên trước
ideal cycle
chu trình lý tưởng
limit cycle
(giải tích) chu trình giới hạn
magnetic cycle
(máy tính) chu trình từ hoá
major cycle
(máy tính) chu trình lớn
open cycle
chu trình mở
print cycle
(máy tính) chu trình in
pulse-repetition cycle
(máy tính) chu trình lặp lại các xung
rational cycle
chu trình hữu tỷ
relative cycle
chu trình tương đối
repetitive cycle
(máy tính) chu trình lặp
scanning cycle
chu trình quyét
storage cycle
chu trình dự trữ
timing cycle
(máy tính) chu trình định thời
variable cycle
chu trình biến thiên
virtual cycle
chu trình ảo

Xây dựng

chu kỳ vòng
chu trình vòng

Y học

chu kỳ
chu trình, vòng

Kỹ thuật chung

chu kỳ làm việc
chu trình làm việc
giai đoạn
hệ số làm việc
tuần hoàn
closed cycle
vòng tuần hoàn kín
closed-cycle cryogenic system
hệ cryo vòng tuần hoàn kín
closed-loop cycle
vòng tuần hoàn kín
cycle check
kiểm tra tuần hoàn
cycle code
mã tuần hoàn
cycle oil
dầu tuần hoàn
cycle period
chu kỳ tuần hoàn
cycle stock
sản phẩm tuần hoàn kín
light cycle oil
dầu tuần hoàn nhẹ
solution cycle
chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
solution cycle
vòng tuần hoàn dung dịch
vòng
clock cycle
vòng đồng hồ
closed cycle
vòng tuần hoàn kín
closed-cycle cryogenic system
hệ cryo vòng tuần hoàn kín
closed-loop cycle
vòng tuần hoàn kín
cycle composition
sự hợp vòng
cycle stealing
cắt vòng đời
cycle time
thời gian vòng đời
cycle track
vòng chu kỳ
cycle track
vòng đua xe đạp
execute cycle
vòng thực thi
execution cycle
vòng thực hiện
fetch cycle
vòng tìm nạp
fetch cycle
vòng tìm nạp lệnh
half cycle
nột nửa vòng tròn
hysteresis cycle
vòng trễ
instruction cycle
vòng lệnh
instruction fetch cycle
vòng tìm nạp lệnh
life cycle
vòng đời
life cycle
vòng sống
motion cycle
vòng chuyển động
polling cycle
chu kỳ hỏi vòng
Product life Cycle (PLC)
vòng đời của sản phẩm
saturated cycle
vòng bão hòa
solution cycle
chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
solution cycle
vòng tuần hoàn dung dịch
storage cycle period
chu kỳ xoay vòng bộ nhớ
system life cycle
vòng đời hệ thống
vòng đời
cycle stealing
cắt vòng đời
cycle time
thời gian vòng đời
Product life Cycle (PLC)
vòng đời của sản phẩm
system life cycle
vòng đời hệ thống
vòng lặp

Giải thích EN: A repeating series of events; specific uses include: the process of operating a machine through one production series that can repeat itself..

Giải thích VN: Nhiều họat động lặp đi lặp lại nhiều lần; sử dụng đặc biệt trong: quy trình vận hành một chiếc máy qua đó có nhiều các hoạt động lặp đo lặp lại.

Kinh tế

chu kỳ
chu kỳ (kinh tế, thương mại)
chu kỳ kinh doanh
downturn in the business cycle
xu thế đi xuống trong chu kỳ kinh doanh
real business cycle theory
thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế
chu kỳ kinh tế
credit theory of business cycle
thuyết tín dụng chu kỳ kinh tế
political business cycle
chu kỳ kinh tế có tính chính trị
trade cycle
chu kỳ thương nghiệp, chu kỳ kinh tế
chu trình
business travel cycle
chu trình của du lịch kinh doanh
chilling spray cycle
chu trình thổi nguội
guest cycle
chu trình của khách hàng
innovation cycle
chu trình đổi mới
sự tuần hoàn
vòng
life cycle hypothesis
giả thuyết vòng đời
life cycle of a product or service
vòng đời sản phẩm hay dịch vụ
product life cycle
vòng đời sản phẩm

Địa chất

chu trình, chu kỳ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aeon , age , alternation , chain , circle , circuit , course , eon , isochronism , loop , orbit , period , periodicity , revolution , rhythm , ring , rotation , round , run , sequel , sequence , series , succession , wheel , tour , turn , bicycle , bike , biorhythm , change , epoch , era , interval , lap , ontogenesis , ontogeny , oscillation , phase , pursuit , time , vehicle

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • sexual cycle chu kỳ sinh dục,
  • cycle stock, sản phẩm tuần hoàn kín,
  • chu trình lạnh, chu kỳ máy lạnh, carnot refrigeration cycle, chu trình lạnh carnot, refrigeration cycle
  • chu trình stirling, stirling cycle
  • chu trình hỗn hợp, combined cycle power plant, nhà máy điện chu trình hỗn hợp, gas turbine combined cycle plant, trạm tuabin khí kiểu chu trình hỗn hợp
  • chu trình sấy, chu kỳ sấy khô, freeze-drying cycle, chu trình sấy đông, freeze-drying cycle, chu trình sấy thăng hoa
  • máy lạnh heli, closed-cycle helium refrigerator, máy lạnh heli chu trình kín
  • chu trình chuẩn, chu trình để so sánh, air-standard cycle, chu trình chuẩn không khí
  • hiệu suất chu trình, refrigeration cycle efficiency, hiệu suất chu trình lạnh
  • chỉ số chu trình, cycle index counter, bộ đếm chỉ số chu trình

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top