Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Solitary

Nghe phát âm

Mục lục

/ˈsɒlɪˌtɛri/

Thông dụng

Tính từ

Cô đơn, một mình, cô độc, không có bạn bè; độc thân
a solitary life
cuộc sống cô đơn
Thích ở một mình; thường ở một mình
a solitary kind of person
một kiểu người thích sống một mình
Hiu quạnh; ở một nơi vắng vẻ, xa xôi; không thường được ai đến thăm
a solitary valley
thung lũng khuất nẻo
Chỉ có một mình; duy nhất (nhất là trong những câu phủ định và câu hỏi)
she couldn't answer a solitary question correctly
cô ta không thể trả lời đúng đắn lấy một câu hỏi

Danh từ

Người sống cô độc; người ở ẩn, ẩn sĩ, người ẩn dật
(thông tục) sự biệt giam (như) solitary confinement

Chuyên ngành

Toán & tin

một cách đơn độc

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aloof , antisocial , cloistered , companionless , deserted , desolate , distant , eremetic , forsaken , friendless , hermitical , hidden , individual , introverted , isolated , lone , lonely , lonesome , lorn , misanthropic , offish , only , out-of-the-way * , particular , reclusive , remote , reserved , retired , secluded , separate , sequestered , singular , sole , solo , stag , standoffish , unaccompanied , unapproachable , unattended , uncompanionable , unfrequented , unique , unsocial , withdrawn , alone , apart , detached , isolate , removed , single , back , insular , obscure , outlying , out-of-the-way , chill , chilly , reticent , uncommunicative , undemonstrative , one , abandoned , eremite , hermetic , hermitic , ivory-towered , monophonic , recluse , solitudinarian

Từ trái nghĩa

adjective
accompanied , combined , sociable , together

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • Danh từ: sự biệt giam (như) solitary,
  • class="suggest-title">Từ đồng nghĩa: adjective, aloof , chill , chilly , distant , remote , reserved , reticent , solitary , standoffish...
  • ="suggest-title">Từ đồng nghĩa: noun, anomic , hermit , introvert , lone wolf * , outsider , solitary

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top