Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Faction

Nghe phát âm

Mục lục

/'fæk∫n/

Thông dụng

Danh từ

Bè phái, bè cánh
Óc bè phái, tư tưởng bè phái

Chuyên ngành

Xây dựng

bè phái

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
band , bloc , bunch , cabal , camp , caucus , cell , circle , clan , clique , club , coalition , combination , combine , combo , concern , conclave , confederacy , conspiracy , contingent , coterie , crew , crowd , design , division , entente , gang , guild , insiders , intrigue , junta , knot , lobby , machine , minority , mob , network , offshoot , outfit , partnership , party , pressure group , ring , schism , sect , section , sector , set , side , splinter group , team , unit , wing , disagreement , discord , disharmony , dissension , disunity , divisiveness , friction , infighting , quarrelsomeness , rebellion , sedition , tumult , turbulence , cartel , clash , confrontation , contention , difference , difficulty , disaccord , discordance , dissent , dissentience , dissidence , dissonance , inharmony , strife , variance , war , warfare , denomination , dispute , group , insurgency , junto , quarrel

Từ trái nghĩa

noun
entirety , total , whole , agreement , conformity , peace , unity

Các từ tiếp theo

 • Factional

  / 'fækʃənl /, Tính từ: (thuộc) bè phái; gây bè phái; có tính chất bè phái,
 • Factional horsepower refrigeration system

  hệ thống lạnh công suất chia nhỏ,
 • Factionalism

  / 'fækʃənlizm /, Danh từ: Óc bè phái, tư tưởng bè phái, chủ nghĩa bè phái,
 • Factionary

  / 'fækʃnəri /, bộ phận, phân số,
 • Factious

  / 'fækʃəs /, Tính từ: có tính chất bè phái, gây bè phái; do bè phái gây ra, Từ...
 • Factiousness

  / 'fækʃəsnis /, Danh từ: tính bè phái,
 • Factitial

  do nhân tạo,
 • Factitious

  / fæk'ti∫əs /, Tính từ: giả tạo, không tự nhiên, Kỹ thuật chung:...
 • Factitiousness

  / 'fæktiʃəsnis /, danh từ, tính chất giả tạo, tính chất không tự nhiên,
 • Factitive

  / 'fæktitiv /, Tính từ: (ngôn ngữ học) hành cách,

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

At the Beach I

1.817 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top