Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Factor

Nghe phát âm

Mục lục

/'fæktə /

Thông dụng

Danh từ

Nhân tố
human factor
nhân tố con người
Người quản lý, người đại diện
Người buôn bán ăn hoa hồng
( Ê-cốt) người quản lý ruộng đất
(toán học) thừa số
(kỹ thuật) hệ số
factor of safety
hệ số an toàn

Hình thái từ


Động từ

Xem như một nhân tố
It is factored into all strategic investment decisions
Nó được xem như một nhân tố trong tất cả các quyết định đầu tư chiến lược.

Chuyên ngành

Toán & tin

nhân tử, nhân tố, thừa số, hệ số
factor of a polynomial
nhân tử của một đa thức
factor of a term
thừa số của một số
accumulation factor
nhân tủ tích luỹ (nhân tử 1+r trong A=P(1+r)n trong
adjustment factor
nhân tử điều chỉnh
amplification factor
hệ số khuếch đại
attenuation factor
nhân tử suy giảm, hệ số tắt dần
bearing capacity factor
hệ số tải chung
common factor
nhân tử chung
aomposition factor
nhân tố hợp thành
constant factor
nhân tử không đổi, thừa số không đổi
conversion factor
nhân tử chuyển hoán
correction factor
hệ số hiệu chính
coupling factor
hệ số ghép
damping factor
hệ số làm tắt dần
delay factor
hệ số trễ, đại lượng trễ
depolarizing factor
nhân tố khử cực
determining factor
yếu tố xác định
direct factor
(đại số ) nhân tử trực tiếp
dissipation factor
hệ số hao tán
distorsion factor
hệ số méo
divergence factor
hệ số phân kỳ
efficiency factor
(thống kê ) hệ số hiệu quả; (điều khiển học ) hệ số hiệu dụng, hiệu suất
extraneous factor
nhân tử ngoại lai
feedback factor
(điều khiển học ) hệ số liên hệ ngược
form factor
hệ số dạng (của một trường)
frequency factor
nhân tử tần số
gain factor
hệ số khuếch đại
general factor
(thống kê ) nhân tố chung (cho tất cả các biến)
integrating factor
(giải tích ) nhân tử lấy tích phân
interaction factor
hệ số tương tác
invariant factor
nhân tử bất biến
load factor
hệ số tải
loss factor
(điều khiển học ) hệ số tổn thất
modulation factor
hệ số biến điệu
monomial factor of an expression
nhân tử đơn thức của một biểu thức
mutual coupling factor
(điều khiển học ) hệ số liên hệ tương hỗ
normalization factor
nhân tử chuẩn hoá
operational factor
(điều khiển học ) đặc trưng làm việc, tham số tác dụng, tham biến tác dụng
output factor
(điều khiển học ) hệ số hiệu suất
periodicity factor
(giải tích ) nhân tử tuần hoàn
phase factor
(điều khiển học ) hằng số pha, thừa số pha
post factor
nhân tử sau (bên phải)
prime factor
[thừa số, nhân tử] nguyên tố
propogation factor
hệ số truyền
rationalizing factor
nhana tử hữu tỷ hoá
safety factor
hệ số an toàn
selectivity factor
hệ số tuyển lựa
shape factor
hệ số dạng
single scale factor
hệ số chuyển dịch đơn vị
smoothing factor
hệ số trơn
stability factor
hệ số ổn định
stabilization factor
(điều khiển học ) hệ số ổn định hoá
utilization factor
hệ số sử dụng
visibility factor
độ nhìn thấy tương đối, độ thị kiến

Cơ - Điện tử

Yếu tố, tác nhân, hệ số, thừa số

Xây dựng

phân tố

Kỹ thuật chung

chỉ số
chỉ tiêu
annual capacity factor
chỉ tiêu năng suất năm
capacity factor
chỉ tiêu năng suất
mass factor of building
chỉ tiêu chất lượng nhà ở
nhân tố
cardinal factor
nhân tố chủ yếu
composition factor
nhân tố hợp thành
depolarizing factor
nhân tố khử
factor analysis
phân tích nhân tố
factor comparison
sự đối chiếu nhân tố
fatigue factor
nhân tố mỏi
human factor
nhân tố con người
severity factor
các nhân tố quan trọng
time factor
nhân tố thời gian
transfer factor
nhân tố biến năng
work factor
nhân tố hoạt động
nhân tử
accumulation factor
nhân tử tích lũy
adjustment factor
nhân tử điều chỉnh
adjustment factor
nhân tử ngoại lai
attenuation factor
nhân tử suy giảm
common factor
nhân tử chung
constant factor
nhân tử không đổi
conversion factor
nhân tử chuyển hoán
direct factor
nhân tử trực tiếp
extraneous factor
nhân tử ngoại
factor of a polynomial
nhân tử của một đa thức
frequency factor
nhân tử tấn số
frequency factor
nhân tử tần số
idem-factor
nhân tử lũy đẳng
integrating factor
nhân tử lấy tích phân
integrating factor
nhân tử tích hợp
invariant factor
nhân tử bất biến
monomial factor of an expression
nhân tử đơn thức của một biểu thức
normalization factor
nhân tử chuẩn hóa
periodicity factor
nhân tử tuần hoàn
post factor
nhân tử sau
post factor
nhân tử sau (bên phải)
prime factor
nhân tử nguyên tố
rationalizing factor
nhân tử hữu tỷ hóa
rationalizing factor
nhân tử quan hệ
hệ số
số nhân
gas multiplication factor
hệ số nhân khí
multiplication factor
hệ số nhân
multiplication factor
thừa số nhân
multiplier factor
hệ số nhân
thông số
critical load factor
thông số tải trọng tới hạn
operation factor
thông số làm việc

Kinh tế

hệ số
người bao thanh toán
người đại lý độc lập
người môi giới buôn bán (hàng hóa)
người quản lý ruộng
người quản lý ruộng đất
nhân số
nhân tố
bullish factor
nhân tố tăng lên
bunker adjustment factor
nhân tố điều chỉnh nhiên liệu
certainty factor
nhân tố có tính xác định
currency adjustment factor
nhân tố điều chỉnh trị giá tiền tệ
dissuading factor for making a purchase
nhân tố kìm hãm mua (hàng)
elasticity factor
nhân tố co dãn
elasticity factor
nhân tố co giãn
factor analysis
phân tích nhân tố
factor influence
nhân tố ảnh hưởng
food factor
nhân tố thức ăn
inertia factor
nhân tố sức ì
inertia factor
nhân tố trì trệ
inflation factor excluded
đã loại bỏ nhân tố lạm phát
inflation factor included
chưa loại bỏ nhân tố lạm phát
inhibiting factor
nhân tố kìm hãm
key factor in production
nhân tố sản xuất chủ yếu
limiting factor
nhân tố hạn chế
low stowage factor
nhân tố xếp chở thấp
market factor
nhân tố thị trường
minus factor
nhân tố tăng trưởng âm
negative factor
nhân tố âm
oxygen factor
nhân tố oxi
psychological factor
nhân tố tâm lý
pull factor
nhân tố hấp dẫn
quality factor
nhân tố chất lượng
quantitative factor
nhân tố số lượng
quasi-fixed factor
nhân tố gần như cố định
subjective factor
nhân tố chủ quan
supply factor
nhân tố cung cấp
variable factor
nhân tố biến động, biến đổi
X factor
nhân tố chưa biết
X factor
nhân tố X
nhân tử, số nhân
quản gia
thành phần
animal protein factor
thành phần đạm động vật
antibacterial factor
thành phần kháng vi khuẩn
dietary factor
thành phần ăn kiêng
nutritive factor
thành phần dinh dưỡng
thương nhân trung gian
yếu tố
yếu tố sản xuất
conditional factor demand function
hàm cầu có điều kiện cho yếu tố sản xuất
factor abundance
sự dồn dào các yếu tố sản xuất
factor analysis
phân tích yếu tố (sản xuất)
factor cost
chi phí yếu tố sản xuất
factor cost
phí tổn yếu tố (sản xuất)
factor endowment
nguồn lực (các yếu tố sản xuất)
factor income
thu nhập yếu tố (sản xuất)
factor intensity
cường độ yếu tố (sản xuất)
factor markets
các thị trường yếu tố sản xuất
factor mix
tổ hợp yếu tố sản xuất
factor mobility
tính lưu động của yếu tố sản xuất
factor of productions
các yếu tố sản xuất
factor price
giá yếu tố (sản xuất)
factor price equalization theorem
định lý về sự cân bằng yếu tố (sản xuất)
factor proportions
các tỉ lệ yếu tố sản xuất
factor proportions
các tỉ phần yếu tố (sản xuất)
factor reversal
đảo ngược yếu tố (sản xuất)
factor utilization
sự sử dụng yếu tố (sản xuất)
factor utilization
việc sử dụng yếu tố (sản xuất)
factor-price equalization
sự cân bằng giá cả yếu tố sản xuất
factor-price frontier
giới hạn giá cả yếu tố (sản xuất)
international factor mobility
sự lưu động quốc tế của yếu tố sản xuất
specific factor of production
yếu tố sản xuất đặc định

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agency , agent , aid , antecedent , aspect , board , cause , circumstance , component , consideration , constituent , element , fixin’s , influence , ingredient , instrument , instrumentality , item , makin’s , means , part , part and parcel , point , portion , thing , building block , integrant , detail , fact , particular , author , broker , commission merchant , consignee , determinant , gene , middleman , reason

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • hệ số ghép nối, hệ số kép, hệ số ghép, hệ số ghép đôi, electroacoustic coupling factor
 • hệ số truyền, hệ số truyền dẫn, acoustical transmission factor, hệ số truyền âm, sound transmission factor, hệ số truyền âm (thanh), transmittance ( transmissionfactor ), hệ số truyền (sáng)
 • hệ số khuếch đại, hệ số khuếch đại, current amplification factor, hệ số khuếch đại dòng
 • hệ số giảm khả năng, strength capacity reduction factor, hệ số giảm khả năng chịu lực
 • hệ số khuếch tán, thermal diffusion factor, hệ số khuếch tán nhiệt
 • dự trữ công suất đặt, installed power reserve factor, hệ số dự trữ công suất đặt
 • hệ số phóng đại, moment magnification factor, hệ số phóng đại mômen
 • thừa số nhân, hệ số nhân, thừa số, gas multiplication factor, hệ số nhân khí
 • hệ số thể tích, total volume factor, hệ số thể tích toàn phần
 • mật độ xây dựng, construction density, building density factor, hệ số (mật độ) xây dựng, building density factor

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 03/07/20 03:57:10
  An ongoing question I ask myself as a teacher and a mentor is how I can instill the desire for excellence and awareness and acceptance of the time, practice, and persistence required to work with these types of issues and clients
  Mọi người ơi ai giúp e hiểu đoạn này được ko ạ?
  • franknguyen95
   0 · 03/07/20 04:49:33
  • Sáu que Tre
   0 · 03/07/20 11:12:12
 • 03/07/20 06:21:12
  Nêu suy nghĩ của em về ước nguyện đẹp đẽ mà mỗi con người cần có
  • Tây Tây
   0 · 03/07/20 09:54:15
 • 01/07/20 10:35:20
  As in addition, Dien Bien is in the upper watershed with very short characteristic durations (flash flood), the effectiveness of the forecast is even more questionable and the time available between the alert and the flood of a few hours at maximum (2-3) further mortgaging the effectiveness other than human (evacuation to avoid the dead) of such an alert (because there is no time to evacuate the furniture to reduce the cost of damage)…
  Ai giúp mình dịch đoạn này sát ý được không ạ, cảm ơn mọi...
  As in addition, Dien Bien is in the upper watershed with very short characteristic durations (flash flood), the effectiveness of the forecast is even more questionable and the time available between the alert and the flood of a few hours at maximum (2-3) further mortgaging the effectiveness other than human (evacuation to avoid the dead) of such an alert (because there is no time to evacuate the furniture to reduce the cost of damage)…
  Ai giúp mình dịch đoạn này sát ý được không ạ, cảm ơn mọi người nhiều

  Xem thêm.
  • franknguyen95
   0 · 03/07/20 05:16:41
 • 30/06/20 04:37:31
  Mọi người cho em hỏi chỗ "crewed deep-space missions" trong câu "International Space Station has
  been a success in low Earth orbit,
  the changing political winds have
  left NASA struggling to get any
  crewed deep-space missions off
  the ground" có nghĩa là gì vậy ạ?
  • blehh
   0 · 30/06/20 05:08:21
 • 27/06/20 02:35:14
  Nhà mk có ai có file word hay pdf của tài liệu tên Guide to B1 VSTEP của thầy Lê Thanh Tú Nhân và cộng sự cho mk xin với ạ????
 • 26/06/20 04:05:26
  cho mình hỏi
  Reporting compliance concerns nghĩa là gì ạ
  • PBD
   1 · 28/06/20 08:16:22
   • Tây Tây
    Trả lời · 1 · 29/06/20 12:13:12
 • 25/06/20 08:53:27
  cho em hỏi ạ do em dịch nó bị khự hai chỗ này mong mọi người chỉ ạ
  I'm repainting my kitchen this weekend , But , since some areas could be exposed to spills , I want a paint that can withstand cleaning . ( hai từ exposed t spills và withstand cleaning thì trong ngữ cảnh này dịch là gi ạ mong mọi người giúp đỡ ạ )
  franknguyen95 đã thích điều này
  Xem thêm 1 bình luận
  • hungpx
   0 · 25/06/20 09:09:59
  • Tây Tây
   1 · 25/06/20 09:13:04
   5 câu trả lời trước
   • hungpx
    Trả lời · 25/06/20 03:40:37
 • 24/06/20 10:28:43
  Mọi người cho mình hỏi trong câu: "nhành hoa thược dược được thấm nhuần cơn thuỵ vũ". Thì "thuỵ vũ" ở đây có nghĩa là gì vậy? Mình đọc tiểu sử của bà Nguyễn Thị Lộ trên Wikipedia thì thấy có câu như thế. Chỉ thắc mắc thuỵ vũ là gì và nó có sự liên quan như thế nào đến hoa thược dược. Ai giải thích được hai hình ảnh đấy ẩn dụ cho những gì thì càng tốt ạ. Mình xin cảm ơn!
  • PBD
   4 · 25/06/20 12:00:57
   1 câu trả lời trước
   • PBD
    Trả lời · 26/06/20 08:33:23
Loading...
Top