Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Reflect

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used with object)

to cast back (light, heat, sound, etc.) from a surface
The mirror reflected the light onto the wall.
to give back or show an image of; mirror.
(of an act or its result) to serve to cast or bring (credit, discredit, etc.) on its performer.
to reproduce; show
followers reflecting the views of the leader.
to throw or cast back; cause to return or rebound
Her bitterness reflects gloom on all her family.

Verb (used without object)

to be turned or cast back, as light.
to cast back light, heat, etc.
to be reflected or mirrored.
to give back or show an image.
to think, ponder, or meditate
to reflect on one's virtues and faults.
to serve or tend to bring reproach or discredit by association
His crimes reflected on the whole community.
to serve to give a particular aspect or impression
The test reflects well on your abilities.

Antonyms

verb
disregard , ignore

Synonyms

verb
cast , catch , copy , echo , emulate , flash , follow , give forth , imitate , match , mirror , rebound , repeat , repercuss , reply , reproduce , resonate , resound , return , reverberate , reverse , revert , shine , take after , throw back , cerebrate , chew * , cogitate , consider , contemplate , deliberate , meditate , mull over , muse , ponder , reason , ruminate , speculate , stew * , study , think , weigh , wonder , bear out , bespeak , communicate , display , evince , exhibit , express , indicate , manifest , reveal , show , reecho , image , mimic , parrot , chew on , entertain , excogitate , mull , revolve , think out , think over , think through , turn over , ratiocinate , deflect , divert , ideate , perpend , philosophize , re-echo

Các từ tiếp theo

 • Reflection

  the act of reflecting or the state of being reflected., an image; representation; counterpart., a fixing of the thoughts on something; careful consideration.,...
 • Reflective

  that reflects; reflecting., of or pertaining to reflection., cast by reflection., given to, marked by, or concerned with meditation or deliberation, adjective,...
 • Reflector

  a person or thing that reflects., a body, surface, or device that reflects light, heat, sound, or the like., reflecting telescope., a substance, as graphite...
 • Reflex

  physiology . noting or pertaining to an involuntary response to a stimulus, the nerve impulse from a receptor being transmitted inward to a nerve center...
 • Refloat

  set afloat again; "refloat a grounded boat"
 • Refluence

  flowing back; ebbing, as the waters of a tide.
 • Refluent

  flowing back; ebbing, as the waters of a tide.
 • Reflux

  a flowing back; ebb.
 • Reforest

  to replant trees on (land denuded by cutting or fire).
 • Reforestation

  to replant trees on (land denuded by cutting or fire).

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Everyday Clothes

1.358 lượt xem

The Human Body

1.576 lượt xem

The Kitchen

1.169 lượt xem

Vegetables

1.303 lượt xem

The Baby's Room

1.409 lượt xem

Construction

2.678 lượt xem

Seasonal Verbs

1.318 lượt xem

Energy

1.659 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2021
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/11/21 08:20:17
  cho em hỏi đồng nghĩa với từ rủi ro với non nớt là gì vậy ạ
 • 28/11/21 08:57:18
  mọi người cho em hỏi chỗ này với ạ. Câu này thì dịch như thế nào ạ:
  " Switching the computer on cloud could be the first step to success"
  Trong 4 từ sau từ nào gần nghĩa nhất với từ Systematic
  a.Efficient b.fixed c.flexibe c.insecure
  mình tra từ điển thì thấy systematic đồng nghĩa với từ efficient nhưng đáp án lại là fixed. Đây là câu hỏi trong một bài đọc hiểu ạ. " Dr.Jeff Gavin, who led the team, said:'to date,there has been no systematic study of love in the context-...
  mọi người cho em hỏi chỗ này với ạ. Câu này thì dịch như thế nào ạ:
  " Switching the computer on cloud could be the first step to success"
  Trong 4 từ sau từ nào gần nghĩa nhất với từ Systematic
  a.Efficient b.fixed c.flexibe c.insecure
  mình tra từ điển thì thấy systematic đồng nghĩa với từ efficient nhưng đáp án lại là fixed. Đây là câu hỏi trong một bài đọc hiểu ạ. " Dr.Jeff Gavin, who led the team, said:'to date,there has been no systematic study of love in the context-of relationships formed via online dating sites"
  Em cảm ơn nhiều ạ

  Xem thêm.
  • vuthaominh1811
   1 · 28/11/21 09:40:35
 • 28/11/21 06:12:27
  các bạn biết comboard là gì ko?

  MÌNH CẢM ƠN
  110233479190678099073 đã thích điều này
  • Huy Quang
   0 · 03/12/21 09:20:15
 • 15/11/21 03:48:19
  Xin cho mình hỏi chút, cách dịch thoáng ý của các định nghĩa trong Customer experience ( principles)
  1- Hold my hand
  2 - Make it about me
  cảm ơn các bạn rất nhiều
  • Bói Bói
   1 · 16/11/21 01:47:01
   • Subearr
    Trả lời · 26/11/21 04:22:12
 • 25/11/21 03:08:40
  cho em hỏi chút ạ, công ty em làm về bột mì, vậy chức danh giám đốc kỹ thuật ngành bột mì viết là " Head of Flour Technical" có đúng ko ạ.
  Em cảm ơn
  Huy Quang đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 26/11/21 10:11:03
   1 câu trả lời trước
   • lanchimai
    Trả lời · 26/11/21 10:41:06
  • dienh
   2 · 26/11/21 10:24:33
   1 câu trả lời trước
   • Sáu que Tre
    Trả lời · 1 · 26/11/21 01:29:26
 • 23/11/21 03:06:12
  cho mình hỏi nghĩa của câu "if you recall" là gì ạ?
Loading...
Top