Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Subordinate


Mục lục

/adj., n. səˈbɔrdnɪt ; v. səˈbɔrdnˌeɪt/

Thông dụng

Tính từ

Phụ, phụ thuộc, lệ thuộc
to play a subordinate part
đóng vai phụ
subordinate clause
mệnh đề phụ
Ở dưới quyền, cấp dưới

Danh từ

Người cấp dưới, người dưới quyền

Ngoại động từ

Làm cho lệ thuộc vào
Đặt xuống bậc dưới; hạ tầm quan trọng

Hình Thái Từ

Chuyên ngành

Toán & tin

phụ thuộc

Kỹ thuật chung

phụ
phụ thuộc

Kinh tế

cấp dưới
người dưới quyền
nhân viên cấp dưới
ở cấp dưới
ở dưới quyền
phụ thuộc
phụ
thứ yếu
thuộc viên

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accessory , adjuvant , ancillary , auxiliary , baser , below par , collateral , contributory , dependent , inferior , insignificant , junior , low , lower , minor , paltry , satellite , secondary , second-fiddle , second-string , smaller , sub , subaltern , subalternate , subject , submissive , subnormal , subservient , subsidiary , substract , tributary , under , underaverage , unequal , lesser , minor-league , petty , small , derivative , segmental , segmentary , servant , servile , subordinated , succursal , supplemental , tangential
noun
aide , assistant , attendant , dependent , deputy , flunky * , gofer * , helper , inferior , junior , peon , poor relation , scrub * , second , second fiddle * , second string , serf , servant , slave , subaltern , third string , underling , secondary , accessory , ancilla , ancillary , auxiliary , below , control , lesser , lower , minion , minor , parergon , satellite , satrap , subdue , subject , subordination , subserviency , subservient , subsidiary , supplementary , tributary , under , worker

Từ trái nghĩa

adjective
chief , important , major , necessary , superior , vital
noun
boss , chief , leader , major , manager , master , superior

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top