Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Forced

Nghe phát âm

Mục lục

/´fɔ:st/

Thông dụng

Tính từ

Bắt ép, ép buộc, gượng gạo
a forced landing
sự hạ cánh ép buộc (vì máy hỏng...)
a forced smile
nụ cười gượng

Chuyên ngành

Toán & tin

bị cưỡng bức

Xây dựng

được đưa vào

Điện lạnh

bị cưỡng bức

Kỹ thuật chung

buộc
forced convection
đối lưu bắt buộc
forced landing
sự hạ cánh bắt buộc
forced new page
trang mới bắt buộc
Forced Output Rate (FOR)
tốc độ đầu ra bắt buộc
forced page break
ngắt trang bắt buộc
Forced Registration Flag (FOREG)
cờ đăng ký bắt buộc
cưỡng bức
forced aeration
quạt gió cưỡng bức
forced aeration
sự quạt gió cưỡng bức
forced air draft
dòng không khí cưỡng bức
forced air flow
dòng không khí cưỡng bức
forced air refrigerating
sự làm lạnh cưỡng bức
forced air supply
sự cung cấp gió cưỡng bức
forced circularity
sự tuần hoàn cưỡng bức
forced circulation
đối lưu cưỡng bức
forced circulation
dòng chảy cưỡng bức
forced circulation
sự tuần hoàn cưỡng bức
forced circulation battery
dàn tuần hoàn cưỡng bức
forced circulation boiler
nồi hơi tuần hoàn cưỡng bức
forced convection
đối lưu cưỡng bức
forced convection
sự đối lưu cưỡng bức
forced convection boiling
sự đối lưu cưỡng bức
forced convection condensation
sự ngưng đối lưu cưỡng bức
forced cooling
làm lạnh cưỡng bức
forced cooling
làm mát cưỡng bức
forced cooling
sự làm mát cưỡng bức
forced crystallization
sự kết tinh cưỡng bức
forced defrosting
sự xả đá cưỡng bức
forced draft
hút cưỡng bức
forced draft
lực hút cưỡng bức
forced draft
sự thông gió cưỡng bức
forced draft
thông gió cưỡng bức
forced draft condenser
dàn ngưng đối lưu cưỡng bức
forced draft cooling tower
tháp giải nhiệt đối lưu cưỡng bức
forced draft fan
quạt hút cưỡng bức
forced draught
sự thông gió cưỡng bức
forced draught fan
quạt hút cưỡng bức
forced dry
sự sấy cưỡng bức
forced feed
cung cấp cưỡng bức
forced feed
nạp cưỡng bức
forced feed
sự cung cấp cưỡng bức
forced feed
sự nạp cưỡng bức
forced feed lubrication
sự bôi trơn cưỡng bức
forced feed pump arrangement
hệ (thống) bơm cấp cưỡng bức
forced feed pump arrangement
hệ thống bơm cấp cưỡng bức
forced flow
dòng chảy cưỡng bức
forced flow
dòng cưỡng bức
forced flow
sự tuần hoàn cưỡng bức
forced handoff
sự chuyển vùng cưỡng bức
forced harmonic vibration
dao động điều hòa cưỡng bức
forced induction
độ cảm ứng cưỡng bức
forced lubrication
sự bôi trơn cưỡng bức
forced oscillation
dao động cưỡng bức
forced oscillation
sự dao động cưỡng bức
forced outage
sự cắt điện cưỡng bức
forced page break
ngắt trang cưỡng bức
forced production
sự sản xuất cưỡng bức
forced programming
sự lập trình cưỡng bức
forced refrigeration
làm lạnh cưỡng bức
forced refrigeration
sự làm lạnh cưỡng bức
Forced Rerouting Control (TFRC)
điều khiển tái định tuyến cưỡng bức
forced start
khởi động cưỡng bức
forced state
chế độ cưỡng bức
forced state
trạng thái cưỡng bức
forced transition
sự chuyển mức cưỡng bức
forced ventilation
sự thông gió cưỡng bức
forced vibration
dao động cưỡng bức
forced vibration
sự dao động cưỡng bức
forced-circulation battery
giàn tuần hoàn cưỡng bức
forced-circulation boiler
lò tuần hoàn cưỡng bức
forced-circulation loop
vòng tuần hoàn cưỡng bức
forced-convection condensation
ngưng đối lưu cưỡng bức
forced-draft fan
quạt thông gió cưỡng bức
forced-draft ventilation
thông gió cưỡng bức
forced-draught fan
quạt thông gió cưỡng bức
forced-feed lubrication
sự bôi trơn cưỡng bức
fuel forced lubrication system
hệ thống bôi trơn cưỡng bức
oven with forced convection
lò đối lưu cưỡng bức
dòng
forced air draft
dòng không khí cưỡng bức
forced air flow
dòng không khí cưỡng bức
forced circulation
dòng chảy cưỡng bức
forced flow
dòng chảy cưỡng bức
forced flow
dòng cưỡng bức
forced-circulation boiler
nồi hơi dòng thẳng
ép buộc

Kinh tế

bắt buộc
forced auction
sự bán đấu giá bắt buộc
forced combination
sự kết hợp bắt buộc
forced conversion
chuyển đổi bắt buộc
forced conversion
sự đổi tiền bắt buộc
forced discharge
sự dỡ hàng bắt buộc
forced distribution
sự bán hàng bắt buộc
forced insurance
bảo hiểm bắt buộc
forced landing
sự hạ cánh bắt buộc
forced riders
những người hưởng lợi bắt buộc
forced sale
bán bắt buộc
forced saving
tiết kiệm bắt buộc
forced selling
sự bán bắt buộc (cổ phiếu)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
affected , artificial , begrudging , binding , bound , coerced , coercive , compelled , conscripted , constrained , contrived , enforced , factitious , false , grudging , inflexible , insincere , involuntary , labored , mandatory , obligatory , peremptory , rigid , slave , stiff , stringent , unnatural , unwilling , wooden * , compulsory , effortful , strained , far-fetched , farfetched , reluctant , stilted

Từ trái nghĩa

adjective
noncompulsory , spontaneous , unforced , voluntary , discretional , elective , optional

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • đối lưu bắt buộc, đối lưu cưỡng bức, sự đối lưu cưỡng bức, sự đối lưu cưỡng bức, đối lưu cưỡng bức, forced
 • quạt đẩy thải, quạt hút, induced draft fan, quạt (đẩy) thải, forced draft fan, quạt hút cưỡng bức
 • Idioms: to be forced to do sth, bắt buộc làm cái gì
 • bán bắt buộc, bán cưỡng chế, sự bán (đấu giá) cưỡng chế, forced sale price, giá bán cưỡng chế
 • vòng tuần hoàn, forced-circulation loop, vòng tuần hoàn cưỡng bức, gas circulation loop, vòng tuần hoàn khí
 • dao động điều hòa, sự dao động điều hòa, dao động điều hoà, forced harmonic vibration, dao động điều hòa cưỡng bức
 • Từ đồng nghĩa: adjective, Từ trái
 • danh từ, tiền công được trả gấp đôi lúc bình thường,

  Obligated

  class="suggest-title">Từ đồng nghĩa: adjective, bounden , called by duty , committed , compelled , contracted , duty-bound , enslaved , forced
 • Idioms: to be forced to the inescapable conclusion that he

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top