Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Tangle

Mục lục

/'tæŋgl/

Thông dụng

Danh từ

(thực vật học) tảo bẹ
Mớ rối, mớ lộn xộn (dây, tóc..)
to make a tangle of the ball of wool
làm rối cuộn len
Tình trạng lộn xộn, tình trạng rối rắm, trạng thái rối ren, trạng thái phức tạp
to be in a tangle
bị lạc đường lối; rối rắm, quẫn
to get in a tangle
rối trí, lúng túng

Ngoại động từ

Làm rối tung, làm lộn xộn
to tangle one's hair
làm rối tóc
(nghĩa bóng) làm rối tung, làm phức tạp
like a tangled skein
rối tung, rối như tơ vò

Nội động từ

Rối, quấn vào nhau, vướng vào nhau
Trở nên rối rắm, trở nên phức tạp; rối trí, bối rối

Hình Thái Từ


Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coil , complication , entanglement , jam , jungle , labyrinth , mass , mat , maze , mesh , mess , mix-up , morass , muddle , rummage , skein , snag , snarl , twist , web , cat's cradle , knot , altercation , bicker , clash , contention , controversy , debate , difficulty , disagreement , dispute , fight , polemic , quarrel , run-in , spat , squabble , tiff , word , wrangle
verb
catch , coil , confuse , derange , discompose , disorganize , drag into , embroil , enmesh , ensnare , entangle , entrap , foul up * , hamper , implicate , interlace , interlock , intertwist , interweave , involve , jam , kink , make a party to , mat , mesh , mess up * , mix up * , muck up * , obstruct , perplex , ravel , snarl , tie up , trap , twist , unbalance , upset , ensnarl , foul , embarrass , snare , trammel , web , bicker , contend , dispute , fight , quarrel , quibble , spat , squabble , tiff , wrangle , altercation , argument , complicate , insnare , intertwine , jungle , knot , labyrinth , maze , muddle , muss , skein , sleave

Từ trái nghĩa

noun
line , order , peace
verb
straighten , uncomplicate , untangle , untwist , disentangle , extricate , unravel

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top