Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Changeable

Nghe phát âm

Mục lục

/´tʃeindʒəbl/

Thông dụng

Tính từ

Dễ thay đổi, hay thay đổi
a changeable person
con người dễ thay đổi
changeable weather
thời tiết hay thay đổi
Có thể thay đổi

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

dễ thay đổi
thay được

Toán & tin

có thể thay đổi

Kỹ thuật chung

biến đổi được

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
agitated , capricious , changeful , commutative , convertible , fickle , fitful , flighty , fluctuating , fluid , impulsive , inconstant , indecisive , irregular , irresolute , irresponsible , kaleidoscopic , mercurial , mobile , movable , mutable , permutable , protean , restless , reversible , revocable , shifting , skittish , spasmodic , transformable , transitional , uncertain , unpredictable , unreliable , unsettled , unstable , unsteady , vacillating , vagrant , variable , variant , varying , versatile , volatile , wavering , whimsical , alterable , erratic , fantastic , fantastical , freakish , inconsistent , temperamental , ticklish , plastic , ambivalent , amenable , chatoyant , commutable , crotchety , eccentric , giddy , impermanent , iridescent , labile , transmutable , unsteadfast

Từ trái nghĩa

adjective
certain , changeless , constant , fixed , lasting , reliable , stable , steady , sure , unchangeable , undeviating

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • class="suggest-title">Từ đồng nghĩa: adjective, Từ trái nghĩa: adjective, changeable , delirious ,...
  • ´tʃeindʒəbl /, Tính từ: không thay đổi (như) unchangeably, Oxford: adj., not changeable
  • được, không đoán trước được, Từ đồng nghĩa: adjective, capricious , chance , chancy , changeable...
  • / ¸wi:k´maindid /, như weak-headed, Từ đồng nghĩa: adjective, astraddle , changeable

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top