Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Disgrace

Nghe phát âm

Mục lục

/dis´greis/

Thông dụng

Danh từ

Tình trạng bị ghét bỏ, tình trạng không được sủng ái, tình trạng thất sủng
to fall into disgrace; to be in disgrace
không được sủng ái
Tình trạng giáng chức, tình trạng giáng chức; tình trạng bị thất thế
Sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn; điều ô nhục, điều nhục nhã, điều hổ thẹn
to bring disgrace on one's family
làm hổ thẹn cho gia đình, làm nhục cho gia đình
to be a disgrace to one's family
là một điều hổ thẹn cho gia đình, là một điều nhục nhã cho gia đình

Ngoại động từ

Ghét bỏ, ruồng bỏ, không sủng ái
Giáng chức, cách chức
Làm ô nhục, làm nhục nhã, làm hổ thẹn

hình thái từ


Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abasement , abuse , baseness , black eye * , blemish , blur , brand , comedown , contempt , contumely , corruption , culpability , debasement , debasing , defamation , degradation , derision , disbarment , discredit , disesteem , disfavor , dishonor , disrepute , disrespect , humbling , humiliation , ignominy , ill repute , infamy , ingloriousness , meanness , obloquy , odium , opprobrium , pollution , prostitution , put-down , reproach , scandal , scorn , slander , slight , slur , spot , stain , stigma , taint , tarnish , turpitude , venality , bad name , bad odor , shame
verb
abase , attaint , besmirch , blot , debase , defame , defile , degrade , depress , deride , derogate , desecrate , discredit , disfavor , dishonor , disparage , disregard , disrespect , expel , give a black eye , humble , humiliate , libel , lose face , lower , mock , put down , reduce , reproach , ridicule , slander , slur , snub , stain , stigmatize , sully , taint , take down a peg , tar and feather * , tarnish , shame , contempt , degradation , disrepute , embarrass , humiliation , ignominy , infamy , obloquy , odium , ostracize , scandal , spot

Từ trái nghĩa

noun
esteem , exaltation , honor , respect
verb
esteem , exalt , honor , respect

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • / ´ælbə¸trɔs /, Danh từ: chim hải âu lớn,
  • Từ đồng nghĩa: adjective, Từ trái nghĩa: adjective, in disgrace

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top