Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Ridicule

Nghe phát âm

Mục lục

/´ridi¸kju:l/

Thông dụng

Danh từ

Sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự giễu cợt, sự bông đùa
to turn into ridicule
chế nhạo, bông đùa
in ridicule of
để chế nhạo, để giễu cợt
to give cause for ridicule; to be open to ridicule
khiến người ta có thể chế nhạo
to invite ridicule
làm trò cười

Ngoại động từ

Nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt ( ai/cái gì)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
badinage , banter , buffoonery , burlesque , caricature , chaff , comeback , contempt , derision , dig * , disdain , disparagement , farce , foolery , gibe , irony , jab * , jeer , laughter , leer , mockery , mordancy , needling , parody , parting shot , persiflage , putdown , put-on , raillery , rally , razz * , rib * , roast * , sarcasm , sardonicism , satire , scorn , slam * , sneer * , swipe * , taunt , taunting , travesty , lampoon , pasquinade , pillory , ridiculosity , skit , spoof , stultification
verb
banter , caricature , cartoon , chaff , deflate , deride , expose , fleer , gibe , haze , humiliate , jape , jeer , jive , jolly , josh * , kid , lampoon , laugh at , make a fool of , make a game of , make a laughing-stock , make fun of , mimic , mock , needle , pan * , parody , poke fun at , pooh-pooh * , pull one’s leg , put down * , quiz , rag , rail at , rally , raz , rib * , ride * , roast * , run down * , satirize , scoff , scorn , send up * , show up , sneer , takeoff , taunt , travesty , twit , unmask , jest , laugh , scout , absurd , ape , belittle , burlesque , debunk , farce , pastiche , pillory , roast , satire , skit , spoof , squib , stultify

Từ trái nghĩa

noun
flattery , praise
verb
flatter , praise

Top từ được xem nhiều nhất trong ngày

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top