Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Grasp

Nghe phát âm

Mục lục

/gra:sp/

Thông dụng

Danh từ

Sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì
Quyền lực
within one's grasp
trong phạm vi quyền lực, trong quyền hạn
Sự nắm được, sự hiểu thấu
to have a thorough grasp of a problem
hiểu triệt để một vấn đề, nắm vững vấn đề
a problem within one's grasp
vấn đề có thể hiểu được
a problem beyond one's grasp
vấn đề ngoài sự hiểu biết của mình
Cán, tay cầm

Ngoại động từ

Nắm chặt, túm chặt, ôm chặt
to grasp somebody's hand
nắm lấy tay ai, bắt tay ai
Nắm được, hiểu thấu (vấn đề...)
to grasp the fundamentals firmly
nắm vững các yếu tố cơ bản
to grasp somebody's meaning
hiểu được ý ai

Nội động từ

( + at) chộp lấy, giật lấy, cố nắm lấy
to grasp at an opportunity
chộp lấy cơ hội
grasp all, lose all
tham thì thâm, tham thực cực thân
to grasp the nettle

Xem nettle

Chuyên ngành

Xây dựng

vồ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
butt , cinch , clamp , clasp , clench , clinch , clutches , embrace , grapple , lug , possession , purchase , tenure , awareness , comprehension , ken , knowledge , mastery , perception , realization , clutch , grip , hold , capacity , compass , range , reach , scope , apprehension , understanding
verb
bag * , catch , clasp , clinch , clutch , collar * , corral , enclose , glom , grapple , grip , hold , hook , land , seize , snatch , take , take hold of , accept , appreciate , apprehend , catch on * , cognize , compass , comprehend , dig * , envisage , fathom , follow , get , get the drift , get the picture , have , know , latch on , make , perceive , pick up * , realize , see , take in * , clench , grab , understand , conceive , make out , read , sense , take in , gripe , span , struggle , wrestle

Từ trái nghĩa

noun
avoidance , release , ignorance , misconception , misunderstanding
verb
let go , release , misunderstand , not get

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Top từ được xem nhiều nhất trong ngày

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top