Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Anh - Việt

Record

Nghe phát âm

Mục lục

/n.´rekɔ:d/
/v.ri'kɔ:d/

Thông dụng

Danh từ

(pháp lý) hồ sơ
to be on record
được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)
it is on record that...
trong sử có ghi chép rằng...
Biên bản
Sự ghi chép
( số nhiều) văn thư; sổ sách ghi sổ (trong kinh doanh)
record process
ghi lại sự tiến bộ
Di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
Thành tích; tiếng tăm; lý lịch (trong quá khứ..)
to have a clean record
có lý lịch trong sạch
(thể dục,thể thao) thành tích, kỷ lục
to break (beat) a record
phá kỷ lục
to achieve a record
lập (đạt) một kỷ lục mới
to hold a record
giữ một kỷ lục
world record
kỷ lục thế giới
Đĩa hát, đĩa ghi âm (như) gramophoneỵrecord, disc
a pop record
một đĩa nhạc pốp
( định ngữ) cao nhất, kỷ lục
a record output
sản lượng kỷ lục
at record speed
với một tốc độ cao nhất
(just) for the record
xin lưu ý; vì mục đích chính xác
off the record
(thông tục) không được ghi; không chính thức
on record
đã được ghi (nhất là một cách chính thức các sự kiện..)
Được biết công khai, được chính thức công nhận (về những quan điểm..)
to bear record to something
chứng thực (xác nhận) việc gì
to keep to the record
đi đúng vào vấn đề gì
to travel out of the record
đi ra ngoài đề

ngoại động từ

Ghi, ghi chép
to record the proceeding of an assembly
ghi biên bản hội nghị
Thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
Chỉ, ghi vào (về dụng cụ đo)
the thermometer recorded 32 o
nhiệt kế chỉ 32 độ
(thơ ca) hót khẽ (chim)
to record one's vote
bầu, bỏ phiếu

Hình thái từ

Chuyên ngành

Toán & tin

sự ghi
continous record
(máy tính ) sự ghi liên tục

Xây dựng

kỷ lục

Kỹ thuật chung

bản ghi

Giải thích VN: 1. Trong một bảng thuộc tính, bản ghi là một hàng đơn trong các bản ghi chuyên đề. Trong SQL, một bản ghi tương tự một tuple.;2. Là đơn vị dữ liệu logic trong một file. Ví dụ, trong file ARC, có một bản ghi cho mỗi đường trong một lớp đối tượng.

bản ghi âm
bản ghi dữ liệu
external data record
bản ghi dữ liệu ngoài
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi dữ liệu phụ
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi dữ liệu tạp
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi dữ liệu phụ
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi dữ liệu tạp
statistic data record
bản ghi dữ liệu thống kê
bản ghi hình
bản tin
hồ sơ
nhật ký (công tác) số ghi
lược sử
ghi
ghi âm
ghi biên bản
ghi dữ liệu
data record
bản ghi dữ liệu
data record (DR)
bản ghi dữ liệu
external data record
bản ghi dữ liệu ngoài
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi dữ liệu phụ
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi dữ liệu tạp
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi dữ liệu phụ
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi dữ liệu tạp
statistic data record
bản ghi dữ liệu thống kê
ghi hình
picture record
bản ghi hình
video record current
dòng điện ghi hình
ghi lại
ghi thông tin
PDIR (peripheraldata set information record)
bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
peripheral data set information record (PDIR)
bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
sự ghi
sự ghi âm
sự ghi chép
sự ghi hình
sự ghi tín hiệu
thu
tài liệu

Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng. ý nghĩa của thuật ngữ tài liệu trong lĩnh vực máy tính đã thay đổi theo hai hướng. Thứ nhất, máy tính tạo khả năng dễ dàng sửa chữa lại tài liệu. Thứ hai, việc biên soạn tài liệu theo phần mềm nhóm và văn bản hỗn hợp đã làm lẫn lộn tác quyền. Cả hai xu hướng này đều phát hiện và báo động bởi các nhà báo, họ thấy rằng sau khi lắp đặt các hệ thống biên tập điện tử, thì các biên tạp viên đã thay đổi một cách đơn giản các bài viết của họ mà không cần xin phép. Với kỹ thuật mạng máy tính hiện nay, một tài liệu có thể trở thành một văn bản trong dòng lưu thông, mọi người có thể thường xuyên xâm phạm và cải biên nó và với việc trao đổi dữ liệu động ( DDE) thì chính máy tính sẽ tự động phát hiện các thay đổi trong các tài liệu, và cập nhật thêm các mối liên kết.

field record
tài liệu thực địa
flood record
tài liệu quan trắc lũ
limnimetric record
tài liệu mức nước
rain record
tài liệu mưa
wind record
tài liệu ghi về gió

Kinh tế

bản tường trình
biên bản
official record
biên bản chính thức
công văn giấy tờ lưu trữ
ghi
ghi âm (vào đĩa hát, máy ghi âm)
ghi chép
book record
ghi chép trên sổ sách
columnar record
sự ghi chép nhiều cột
evidence record
sự ghi chép chứng cứ
occurred cost record
ghi chép về chi phí phát sinh
pay history record
sổ ghi chép lương cũ
purchase record
ghi chép các nghiệp vụ mua bán
record card
thẻ ghi chép
sale record
ghi chép bán hàng
ghi chú
hồ sơ
sổ sách ghi chép
sựghi chép
tài liệu
thành tích
record breaker (record-breaker)
thành tích phá kỷ lục
thành tích cao nhất
thu âm
tường thuật

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
almanac , annals , archive , archives , chronicle , comic book , diary , directory , document , documentation , entry , evidence , file , history , inscription , jacket , journal , legend , log , manuscript , memo , memoir , memorandum , memorial , minutes , monument , note , paper trail , register , registry , remembrance , report , script , scroll , story , swindle sheet , testimony , trace , track record * , transcript , transcription , witness , writing , written material , accomplishment , administration , career , case history , conduct , curriculum vitae , past behavior , performance , reign , studies , way of life , work , ceiling , maximum , agenda , agendum , attestation , calendar , cartulary , compact disk , compendium , dossier , floppy disk , lexicon , minute , muniment , proceedings , protocol , resume , tally , vita
verb
book , can * , catalog , chalk up * , chronicle , copy , cut , cut a track , document , dub * , enroll , enter , enumerate , file , indite , inscribe , insert , jot down , keep account , lay down , list , log , make a recording , mark , mark down , matriculate , note , post , preserve , put down , put in writing , put on file , put on paper , put on tape , register , report , set down , tabulate , take down , tape , tape-record , transcribe , video * , videotape , wax * , write in , contain , designate , explain , indicate , point out , point to , read , say , show , account , achievement , album , ark , background , calendar , catalogue , chart , date , diary , directory , disc , disk , enscroll , entry , experience , history , journal , legend , memo , memoir , minutes , score , tab , transcript

Từ trái nghĩa

noun
loss

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • mẫu tin dữ liệu, mẩu tin dữ liệu, bản ghi dữ liệu, sự ghi dữ liệu, external data record
 • bản ghi chi tiết, call detail record (cdr), bản ghi chi tiết cuộc goi, call detail record
 • bản ghi môi trường, environmental record editing and printing, hiệu chỉnh và in bản ghi môi trường, environmental record
 • bản ghi điều khiển, sự ghi có điều khiển, control record card, cạc bản ghi điều khiển, control record
 • cuối bản ghi, kết thúc, kết thúc bản ghi, end-of-record mark, ký hiệu cuối bản ghi, end of record (eor), kết thúc bản ghi
 • / ´rekɔ:d¸breikiη /, tính từ, phá kỷ lục, a record-breaking time, thời gian phá kỷ luật, a record-breakinh jump, cái nhảy phá kỷ luật
 • bản ghi khởi động, master boot record (mbr), bản ghi khởi động chính
 • định nghĩa dạng thức, định nghĩa khuôn, record format definition, định nghĩa dạng thức bản ghi
 • bản ghi dạng thức, label format record, bản ghi dạng thức nhãn
 • như case-record, hồ sơ cá nhân, quá trình lịch sử (của công ty), tiền sử,

Thuộc thể loại

Xem tiếp các từ khác

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Construction

2.674 lượt xem

The Human Body

1.565 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Everyday Clothes

1.350 lượt xem

Bikes

720 lượt xem

Outdoor Clothes

230 lượt xem

Cars

1.975 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 16/06/21 03:28:03
  Cho mình hỏi câu" cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" dịch sang tiếng Anh thế nào ạ ? Mình cảm ơn ạ
  Huy Quang đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   1 · 17/06/21 07:05:27
 • 11/06/21 10:21:32
  Sau 7 ngày kể từ ngày hai bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì hợp đồng coi như đã được thanh lý
  em dịch như bên duoi1 dc không ạ?
  The contract shall automatically expire after 07 days from the date all the terms and conditions of the contract are fully and strictly performed by both parties without any problems
  115338771344951381259 đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   0 · 12/06/21 09:05:59
  • dienh
   1 · 12/06/21 09:21:58
   • 115338771344951381259
    Trả lời · 14/06/21 11:39:02
 • 10/06/21 05:54:56
  các bác ơi cho e hỏi, "chốt nối lan can" tiếng anh là gì vậy ạ? e tìm mãi mà ko ra ;( e cảm ơn ạ
  • Hieudt
   1 · 11/06/21 03:58:23
 • 05/06/21 07:54:48
  Mọi người cho em hỏi là câu "We increase whatever we praise. The whole creation responds to praise, and is glad" dịch ra như thế nào ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
 • 09/06/21 11:43:40
  Em chào mọi người ạ,
  Điều khoản Thanh lý hợp đồng dịch là liquidation of contract hay là liquidated damages ạ?
 • 05/06/21 04:22:50
  Em chào các anh, chị.
  Em đang dịch tên một thương hiệu: "chắp cánh thương hiệu Việt".
  Anh, chị biết chỉ giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
  rungvn đã thích điều này
  • dienh
   2 · 06/06/21 04:12:14
   • Marchgirl
    Trả lời · 06/06/21 06:00:40
  • Chi Vo
   2 · 07/06/21 12:39:49
   • Marchgirl
    Trả lời · 07/06/21 04:40:11
Loading...
Top