Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Ultimate

Nghe phát âm

Mục lục

/ˈʌltəmɪt/

Thông dụng

Tính từ

Cuối cùng, sau cùng, chót
ultimate aim
mục đích cuối cùng
ultimate decision
quyết định cuối cùng
Cơ bản, nền tảng; sơ đẳng; tối thiểu
ultimate cause
nguyên nhân cơ bản
(thông tục) tột bậc; tối thượng
Không phân tích được
Thuộc về nguyên tố

Danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm cuối cùng; kết quả cuối cùng; điểm tột cùng
Điểm cơ bản; nguyên tắc cơ bản

Ngoại động từ

Hoàn thành; hoàn tất

Nội động từ

Đạt kết quả

Chuyên ngành

Xây dựng

điểm cuối cùng, kết quả cuối cùng, điểm cơ bản, cuối cùng, cơ bản, tối đa

Cơ - Điện tử

Cuối cùng, cơ bản, chủ yếu, lớn nhất, tối đa

Cuối cùng, cơ bản, chủ yếu, lớn nhất, tối đa

Toán & tin

cuối cùng, tới hạn
tới hạn

Điện lạnh

tối hậu

Điện tử & viễn thông

tột đỉnh

Kỹ thuật chung

cuối cùng
ultimate analysis
phân tích cuối cùng
ultimate burn up
sự cháy cuối cùng
ultimate cluster
chùm cuối cùng
ultimate equilibrium
sự cân bằng cuối cùng
ultimate estimate
dự đoán cuối cùng
ultimate estimate
dự toán cuối cùng
ultimate heat sink
chỗ tiêu nhiệt cuối cùng
ultimate installation
lắp ráp cuối cùng
ultimate installation
thiết bị cuối cùng
ultimate limit state
trạng thái giới hạn cuối cùng
ultimate line
vạch cuối cùng
ultimate oil recovery
sự thu hồi dầu cuối cùng
ultimate position
vị trí cuối cùng
ultimate settlement
độ lún cuối cùng
ultimate stage of reaction
giai đoạn cuối cùng của phản ứng
ultimate storage
nơi chứa cuối cùng (rác)
ultimate waste disposal
nơi chôn rác cuối cùng (rác nguyên tử)
giới hạn
strain of ultimate tenacity strain
giới hạn bền kéo
ultimate allowable strain
sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
ultimate bearing capacity
khả năng chịu lực giới hạn
ultimate bearing pressure
khả năng chịu lực giới hạn
ultimate bending moment
mômem uốn giới hạn
ultimate bending moment
mômen uốn giới hạn
ultimate bending strength
cường độ chịu uốn giới hạn
ultimate bending strength
giới hạn bền uốn
ultimate breaking load
tải trọng phá hoại giới hạn
ultimate breaking strength
giới hạn bền
ultimate compressive strength
cường độ chịu nén giới hạn
ultimate compressive strength
giới hạn bền nén
ultimate deflection
độ võng giới hạn
ultimate eccentricity
độ lệch tâm giới hạn
ultimate eccentricity
tâm sai giới hạn
ultimate elongation
kéo dài giới hạn
ultimate elongation
dộ dãn dài giới hạn
ultimate elongation
độ giãn dài giới hạn
ultimate elongation
độ giãn giới hạn
ultimate elongation
độ giản giới hạn
ultimate equilibrium
sự cân bằng giới hạn
ultimate factor of safety
hệ số an toàn giới hạn
ultimate force
lực giới hạn
ultimate limit state
trạng thái giới hạn cực hạn
ultimate limit state
trạng thái giới hạn cuối cùng
ultimate load
trọng tải giới hạn
ultimate loading
tải trọng giới hạn
ultimate permissible deformation
sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
ultimate resistance
giới hạn bền
ultimate section modulus
mômen kháng giới hạn
ultimate shear stress
ứng suất chịu cắt giới hạn
ultimate shearing strength
cường độ chịu cắt giới hạn
ultimate shearing strength
giới hạn bền cắt
ultimate shortening
độ co giới hạn
ultimate size
kích thước giới hạn
ultimate slenderness ratio
hệ số độ mảnh giới hạn
ultimate slenderness ratio
hệ số độ uốn giới hạn
ultimate span
khẩu độ giới hạn
ultimate span
nhịp giới hạn
ultimate state
trạng thái giới hạn
ultimate strain
biến dạng giới hạn
ultimate strength
độ bền đứt giới hạn
ultimate strength
giới hạn bền
ultimate strength
giới hạn bền cực đại (lực cao nhất)
ultimate strength
giới hạn phá hủy
ultimate strength
sức bền giới hạn
ultimate strength method
phương pháp (tính theo) tải trọng giới hạn
ultimate stress
giới hạn bền kéo
ultimate stress
ứng suất giới hạn
ultimate stress limit
ứng suất phá hủy giới hạn
ultimate stressed state
trạng thái ứng suất giới hạn
ultimate tensile strength
cường độ chịu kéo giới hạn
ultimate tensile strength
giới hạn bền đứt
ultimate tensile strength
giới hạn bền kéo
ultimate tensile stress
ứng suất kéo giới hạn
ultimate tension
lực kéo giới hạn
ultimate tension
giới hạn bền kéo
tối đa

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
capping , chips down , closing , concluding , conclusive , decisive , end , eventual , extreme , far out , farthermost , farthest , final curtain , furthermost , furthest , hindmost , latest , latter , lattermost , most distant , terminal , highest , incomparable , max , maxi , maximum , most , paramount , preeminent , significant , superlative , supreme , surpassing , the most , topmost , towering , transcendent , unequalable , unmatchable , unsurpassable , utmost , absolute , basic , categorical , elemental , empyreal , empyrean , primary , radical , sublime , transcendental , final , elementary , essential , fundamental , primitive , underlying , maximal , top , uttermost , outermost , outmost , best , grand , greatest , last , peak , remote
noun
outside , top , utmost , uttermost

Từ trái nghĩa

adjective
beginning , first , introductory , opening , least , lowest , worst , auxiliary , extra , inessential , secondary , unnecessary

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • thị trường người tiêu dùng, ultimate consumer market, thị trường người tiêu dùng sau cùng
  • /, như outermost, Từ đồng nghĩa: adjective, farthermost , farthest , furthermost , furthest , outermost , ultimate , utmost , uttermost
  • hệ số an toàn, hệ số an toàn, ultimate factor of safety, hệ số an toàn giới hạn
  • / 'fɑ:ðəmoust /, tính từ, xa nhất, Từ đồng nghĩa: adjective, farthest , furthermost , furthest , outermost , outmost , ultimate , utmost , uttermost
  • hệ số độ mảnh, tỷ lệ thanh mảnh (của cột), độ mảnh, hệ số uốn, ultimate
  • , trạng thái ứng suất không mômen, semimomentary stressed state, trạng thái ứng suất nửa mômen, ultimate stressed state,...
  • >: xa hơn hết, Từ đồng nghĩa: adjective, farthermost , farthest , furthest , outermost , outmost , ultimate ,...
  • , tối cao, lớn nhất, Từ đồng nghĩa: adjective, top , topmost , ultimate , utmost , uttermost
  • trọng phá huỷ, Địa chất: tải trọng phá hủy, tải trọng gây đứt vỡ, ultimate breaking load, tải...
  • reach the topmost height, lên tới cực điểm, highest , loftiest , upmost , uppermost , maximal , top , ultimate , utmost , uttermost,...

Top từ được xem nhiều nhất trong ngày

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top