Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Eye

Nghe phát âm

Mục lục

/ai/

Thông dụng

Mắt, con mắt

Idioms

An eye for an eye
Ăn miếng trả miếng
he who brought up a crow to pick out his own eyes
nuôi ong tay áo
the eye of day
mặt trời
in the eye of the wind
ngược gió
naked eye
người trần mắt thịt
to throw dust in somebody's eyes
lòe ai
in the ::twinkling of an eye
trong nháy mắt
to wipe someone's eyes
phỗng tay trên
a gleam in sb's eye
niềm hy vọng trong suy nghĩ của ai
to see eye to eye with somebody
đồng ý với ai

Chuyên ngành

Toán & tin

mắt || nhìn, xem
electric (al) eye
con mắt điện; quang tử

Cơ - Điện tử

Mắt, lỗ, vòng, khuyên

Xây dựng

cửa nhỏ
lỗ cửa nhìn

Kỹ thuật chung

lỗ
mắt
ô
vấu
vòng (búa)
vòng móc
vòng treo

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appreciation , belief , conviction , discernment , discrimination , eagle eye * , feeling , mind , perception , persuasion , point of view , recognition , scrutiny , sentiment , surveillance , tab , taste , view , viewpoint , watch , baby blue , blinder * , eyeball , headlight , lamp * , ocular , oculus , optic , peeper , pie * , orb , eyesight , seeing , sight , acumen , astuteness , clear-sightedness , keenness , nose , penetration , perceptiveness , percipience , percipiency , perspicacity , sagacity , sageness , shrewdness , wit , angle , outlook , slant , standpoint , vantage , ring , midst , investigator , sleuth , fixation , oeillade , peripheral vision
verb
check out , consider , contemplate , eyeball , gape , give the eye , glance at , have a look , inspect , keep eagle eye on , leer , look at , ogle , peruse , regard , rubberneck * , scan , size up * , stare at , study , survey , take a look , take in , view , watch , gawk , goggle , peer , stare , observe , scrutinize , areola , avert , blinker , cornea , dilate , iris , lamp , orb , orbit , peeper , pupil , retina

Từ trái nghĩa

verb
look away

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top