Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Procedure

Mục lục

/prə´si:dʒə/

Thông dụng

Danh từ

Thủ tục (trong kinh doanh, (chính trị), (pháp lý)..)
legal procedure
thủ tục pháp lý
the procedure of the meeting
thủ tục hội nghị
Thủ tục, chuỗi hành động (hành động cần được hoàn thành để thực hiện cái gì)
registering a birth or death is a straightforward procedure
đăng ký khai sinh hoặc khai tử là một thủ tục dễ dàng

Chuyên ngành

Xây dựng

Thủ tục đòi thanh toán thêm

Cơ - Điện tử

Phương pháp, thủ tục

Toán & tin

thủ tục; (thống kê ) biện pháp; phương pháp, cách
antithetic(al) procedure
(thống kê ) biện pháp đối lập, phương pháp phản đề
audit procedure
(toán kinh tế ) thủ tục kiểm nghiệm
decision procedure
(toán kinh tế ) thủ tục quyết định

Y học

phương thức, thủ tục

Điện tử & viễn thông

khối thủ tục

Kỹ thuật chung

biện pháp
antithetic procedure
biện pháp đối lập
antithetic procedure
biện pháp phản đề
antithetical procedure
biện pháp đối lập
post tensioning procedure
biện pháp căng sau
sampling procedure
biện pháp lấy mẫu
search procedure
biện pháp tìm kiếm
soil survey procedure
biện pháp thăm dò đất
cách tiến hành
nhiệm vụ
lệnh

Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

procedure branching statement
câu lệnh phân nhánh thủ tục
procedure branching statement
lệnh rẽ nhánh thủ tục
procedure call
lệnh gọi thủ tục
procedure command
lệnh thủ tục
procedure statement
câu lệnh thủ tục
query command procedure
thủ tục lệnh hỏi
query command procedure
thủ tục lệnh vấn tin
Variation Order Procedure
thủ tục về lệnh thay đổi
liệu pháp
phương pháp
additive color procedure
phương pháp cộng màu
alignment procedure
phương pháp chỉnh hàng
antithetical procedure
phương pháp phản đề
appropriate procedure
phương pháp thích hợp
calculation procedure
phương pháp tính
checking procedure
phương pháp kiểm tra
chilling procedure
phương pháp làm lạnh
computing procedure
phương pháp tính toán
cooling procedure
phương pháp làm lạnh
defrosting procedure
phương pháp phá băng
emergency procedure
phương pháp khẩn cấp
environmental testing procedure
phương pháp thử môi trường
evacuation procedure
phương pháp sơ tán
experimental procedure
phương pháp thí nghiệm
inspection procedure
phương pháp kiểm tra
iterative procedure
phương pháp lặp lại
line-up procedure
phương pháp điều chỉnh
method of procedure
phương pháp làm việc
photoelastic procedure
phương pháp quang đàn hồi
PIP (Problemisolation procedure)
phương pháp cách ly sự cố
problem determination procedure
phương pháp xác định sự cố
problem isolation procedure (PIP)
phương pháp cách lý sự cố
recovery procedure
phương pháp hồi phục
recursive procedure
phương pháp đệ quy
Rules of Procedure and Working Methods (RPWM)
các quy tắc thủ tục và các phương pháp làm việc
seismic procedure
phương pháp địa chấn
seismic reflection procedure
phương pháp hồi chấn
soil survey procedure
phương pháp khảo sát thổ nhưỡng
test procedure
phương pháp thí nghiệm
welding procedure
phương pháp hàn
phương thức
procedure interrupt signal-PIS
phương thức quy trình
quá trình
erection procedure
quá trình lắp ráp
link access procedure
quá trình truy cập kết nối
local procedure error call progress signal
tín hiệu quá trình gọi gặp lỗi cục bộ
procedure qualification record
bản ghi chép phẩm chất quá trình (hàn)
restoration procedure
quá trình khôi phục
restoration procedure
quá trình phục hồi
undercooling procedure
quá trình làm lạnh chưa đủ (lạnh)
undercooling procedure
quá trình làm lạnh chưa đủ lạnh
quá trình công nghệ
qui trình
end of procedure
kết thúc qui trình
procedure declaration
đoạn cuối của qui trình
procedure epilogue
tín hiệu dừng qui trình
procedure epilogue
tín hiệu ngưng qui trình
quy trình
calling procedure
quy trình gọi (điện thoại)
changeover procedure
quy trình chuyển đổi
clearing procedure
quy trình nhả mạch
combined erection procedure
quy trình lắp ráp kết hợp
constructional procedure
quy trình xây dựng
contingency procedure
quy trình ghi dữ
cooling procedure
quy trình làm lạnh
defrosting procedure
quy trình phá băng
dialogue procedure
quy trình đối thoại
federal Test procedure (FTP)
quy trình kiểm tra khí thải Mỹ
freezing procedure
quy trình kết đông
incoming procedure
quy trình đến
injection procedure
quy trình phun (đóng tàu)
irrigation procedure
quy trình tưới tiêu
monitoring procedure
quy trình kiểm tra
observation procedure
quy trình quan trắc
outgoing procedure
quy trình đi
outgoing procedure
quy trình gọi đi
precooling procedure
quy trình làm lạnh trước
priming procedure
quy trình chứa nước lần đầu (vào hồ)
procedure interrupt signal-PIS
kiểu quy trình
procedure interrupt signal-PIS
phương thức quy trình
processing procedure
quy trình chuẩn bị
processing procedure
quy trình gia công
quality assurance procedure
quy trình đảm bảo chất lượng
recursive procedure
quy trình đệ quy
rendezvous procedure
quy trình gặp gỡ
setting-up procedure
quy trình thiết lập
shutdown procedure
quy trình dừng máy (tàu vũ trụ)
subcooling procedure
quy trình làm quá lạnh
welding procedure
quy trình hàn
thao tác
operation procedure
thủ tục thao tác
operator procedure
thủ tục thao tác
tiến trình

Kinh tế

thủ tục
thủ tục tố tụng
trình tự
budget procedure
trình tự lập ngân sách
design procedure
trình tự thiết kế
procedure for compiling plans
trình tự soạn kế hoạch
procedure manual
cẩm nang trình tự thao tác
procedure of arbitration
trình tự trọng tài
procedure of inspection
trình tự kiểm nghiệm
procedure of production
trình tự sản xuất
procedure of verification
trình tự thẩm tra
quality assurance operating procedure
trình tự thao tác bảo đảm chất lượng
take over procedure
trình tự chuyển
testing procedure
trình tự kiểm nghiệm
turn over procedure
trình tự chuyển giao
trình tự, thủ tục

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
action , agenda , agendum , channels , conduct , course , custom , daily grind , fashion , form , formula , game plan * , gimmick , grind , idea , layout , line , maneuver , measure , method , mode , modus operandi , move , nuts and bolts * , operation , performance , plan , policy , polity , practice , proceeding , program , red tape * , routine , scheme , setup , step , strategy , style , the book , the numbers , transaction , attack , tack , technique , tactic , accouterment , approach , methodology , process , protocol , regimen , rigmarole

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • lệnh hỏi, lệnh vấn tin, query command procedure, thủ tục lệnh hỏi, query command procedure, thủ tục lệnh vấn tin
  • thủ tục trọng tài, model rules of arbitral procedure, quy tắc thủ tục trọng tài, model rules of arbitral procedure, quy tắc thủ tục trọng tài tiêu chuẩn
  • thủ tục không đồng bộ, asynchronous procedure call (acp), gọi thủ tục không đồng bộ
  • sự điều chỉnh (máy), sự lắp ráp, thiết lập, setting-up procedure, quy trình thiết lập
  • thủ tục truy cập, thủ tục truy nhập, lap ( link ( accessprocedure ), thủ tục truy cập liên kết, lapm ( linkaccess procedure
  • ), ký tự kiểm tra khối, block check character (bcc), ký tự kiểm tra khối, block check procedure, thủ tục kiểm tra khối, intermediate...
  • kiểm soát cuộc gọi, sự điều khiển cuộc gọi, điều khiển cuộc gọi, call control procedure
  • phân tích mạng, phân tích mạng (điện), sự phân tích mạng, phân tích mạng, phân tích mạng lưới, cnp ( communicationstatistical network analysis procedure
  • Ước tính chi phí, the result of an estimating procedure which derives the expected monetary

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top