Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Anh - Việt

Style

Mục lục

/stail/

Thông dụng

Danh từ

Cột đồng hồ mặt trời
(thực vật học) vòi nhuỵ
Văn phong; phong cách nghệ thuật (của nhà văn..)
Phong cách, tác phong, cách, lối
style of playing the piano
cách đánh pianô
style of work
tác phong làm việc
style of living
cách ăn ở
to live in great style
sống đế vượng
Loại; mẫu, kiểu, dáng
in all sizes and styles
đủ các cỡ và các kiểu
Renaissance style
kiểu thời Phục hưng (đồ gỗ)
Thời trang, mốt
in the latest style
theo mốt mới nhất
Danh hiệu, tước hiệu
I did not recognize him under his new style
tôi không nhận ra anh ta dưới danh hiệu mới
Lịch
new style
lịch mới ( (viết tắt) N. S.)
old style
lịch cũ ( (viết tắt) O. S.)
Điểm đặc sắc, nét đặc trưng
there is no style about her
cô ta trông không có gì xuất sắc
Bút trâm (để vết trên sáp, ở thời cổ)
(thơ ca) bút mực, bút chì
(y học) kim
(thực vật học) vòi nhụy

Ngoại động từ

Gọi tên, gọi là
he is styled orator
anh ta được gọi là nhà hùng biện
to style oneself doctor
tự xưng là bác sĩ
Tạo mẫu, tạo dáng; thiết kế theo một phong cách nào đó

Cấu trúc từ

Somebody's style
Sở thích

Hình thái từ

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

kim khắc (khí cụ tự ghi)

Dệt may

tạo dáng
tạo kiểu

Toán & tin

kiểu dáng (văn bản)

Xây dựng

kim để khắc
thức trang trí

Kỹ thuật chung

kiểu

Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

a sporty driving style
cách lái kiểu thể thao
apply object style
áp dụng kiểu đối tượng
arrow style
kiểu mũi tên
base style
kiểu cơ sở
brush style
kiểu bút lông
brush style
kiểu cọ vẽ
built-in style
kiểu dáng cài sẵn
character style
kiểu dáng ký tự
character style or form
kiểu ký tự
connector style
kiểu bộ nối
continuation passing style (CPS)
kiểu truyền liên tục
CPS (continuationpassing style)
kiểu truyền (đổi số) liên tục
create style
tạo kiểu
dashed-link style
kiểu đường gạch ngang
Decorated style
kiểu kiến trúc Decor
define style
định nghĩa kiểu
dot-style
kiểu điểm
driving style
kiểu lái xe
Early English style
Kiểu kiến trúc tiền Anh
empire style
kiểu đế chính
envelop style
kiểu phong bì
flamboyant style
kiểu kiến trúc lượn sóng, ngọn lửa
font style
kiểu phông
gothic style
kiểu Gô-tích
house style
kiểu dáng nội bộ
house style
kiểu nhà
indent style
kiểu thụt vào
interior style
kiểu dáng bên trong
layout style
kiểu trình bày
lettering style
kiểu chữ đọc rõ
line style
kiểu đường
Long Date Style
kiểu ngày tháng đầy đủ
merge style from
kết hợp kiểu từ
modern style
kiểu hiện đại
modern style
kiểu mới
newspaper-style column
cột kiểu bản tin
normal style
kiểu bình thường
old style
kiểu dáng cổ
old style lettering
kiểu chữ cổ điển
pagoda (-style) roof
mũi xe kiểu tháp
pattern interior style
kiểu phía trong mẫu
pattern style
kiểu dáng
perpendicular style
kiến trúc kiểu vuông góc
presentation style
kiểu trình bày
reference style
kiểu tham chiếu
Roman style
kiểu La Mã
Roman style
kiểu Roman
shading style
kiểu bóng đổ
Short Date Style
kiểu ngày ngắn
solid interior style
kiểu đặc bên trong
style box
hộp kiểu trình bày
style name
tên kiểu
style of lettering
kiểu chữ viết
style palette
tấm pha kiểu
style sheet
tờ mẫu, tờ kiểu dạng
style template
kiểu mẫu
text style
kiểu chữ
type style
kiểu Ấn-mẫu
writing style
kiểu bài văn
writing style error
lỗi kiểu ghi
kiểu dáng

Giải thích VN: Trong xử lý từ, đây là những quy định đã được cất giữ, bao gồm các lệnh về định khuôn thức mà bạn thường xuyên áp dụng cho các loại văn bản xác định, như các đầu đề chính chẳng hạn. Các kiểu dáng có thể bao gồm cách căn lề, phông chữ, khoảng cách các dòng, và các tính năng định khuôn thức khác đối với văn bản. Sau khi đã thiết lập kiểu dáng và cất giữ nó lại, bạn có thể nhanh chóng áp dụng nó cho văn bản bằng một hoặc hai cú gõ phím.

built-in style
kiểu dáng cài sẵn
character style
kiểu dáng ký tự
house style
kiểu dáng nội bộ
interior style
kiểu dáng bên trong
old style
kiểu dáng cổ
style sheet
tờ mẫu, tờ kiểu dạng
ngòi bút
dáng
built-in style
kiểu dáng cài sẵn
character style
kiểu dáng ký tự
house style
kiểu dáng nội bộ
interior style
kiểu dáng bên trong
old style
kiểu dáng cổ
pattern style
kiểu dáng
style sheet
tờ mẫu, tờ kiểu dạng
type style
dáng chữ
dạng
built-in style
kiểu dáng cài sẵn
character style
kiểu dáng ký tự
house style
kiểu dáng nội bộ
interior style
kiểu dáng bên trong
old style
kiểu dáng cổ
pattern style
kiểu dáng
style sheet
tờ mẫu, tờ kiểu dạng
type style
dáng chữ
mẫu

Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

mô hình

Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

phong cách
Anglo-Normal style
phong cách kiến trúc Anglo-Noman
Anglo-Saxon style
phong cách kiến trúc Anglo-Sacxon
architectural style
phong cách kiến trúc
Byzantine style
phong cách Byzantin
Document Style Semantics and Specifications Language (DSSSL)
ngôn ngữ đặc tả và ngữ nghĩa học theo phong cách tư liệu
Elizabethan style
phong cách kiến trúc Elizaber
Extensible Style language (XSL)
ngôn ngữ phong cách có thể mở rộng
Gothic style
phong cách Gotic
international style
phong cách quốc tế
layout style
phong cách trình bày
popular style
phong cách (kiến trúc) dân gian
pseudo-classic style
phong cách (kiến trúc) cổ điển giả
pseudo-Gothic style
phong cách Gotich giả
Roman style
phong cách (kiến trúc) Roman
structural style
phong cách kết cấu
style unity
sự thống nhất phong cách
transition style
phong cách chuyển tiếp
Tuscan style
phong cách kiến trúc Tuxcan
thức kiến trúc

Kinh tế

danh hiệu
danh xưng (của một tổ chức doanh nghiệp)
tác phong
tên
tên gọi
thời thức
thời thượng
thời trang
tước hiệu

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appearance , approach , bearing , behavior , carriage , characteristic , cup of tea * , custom , cut * , description , design , druthers , flash * , form , genre , groove * , habit , hand , idiosyncrasy , kind , method , mode , number , pattern , peculiarity , rage * , sort , spirit , strain , technique , tenor , thing * , tone , trait , trend , type , variety , vein , vogue , way , chichi * , comfort , cosmopolitanism , craze , dash , delicacy , dernier cri , dressiness , ease ,

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • acrobatic fighting style (drunken fist, drunken boxing, drunkard's boxing),
 • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, hậu tố -style,
 • Thành Ngữ:, somebody's style, sở thích
 • / i´pistələri /, Tính từ: (thuộc) thư từ, dưới dạng thư từ, epistolary style, cách viết thư, văn phong thư từ
 • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, Danh từ: lối sống, cách sống, a depraved life-style, lối sống sa đoạ
 • / sə´riəlistik /, tính từ, (thuộc) chủ nghĩa siêu thực; siêu thực, kỳ quái; kỳ dị, a surrealistic style, một phong cách siêu thực
 • / ¸sə:kəm´lɔkjutəri /, tính từ, quanh co luẩn quẩn; uẩn khúc (nói), (ngôn ngữ
 • class="suggest-title">Từ đồng nghĩa: noun, appellation , appellative , denomination , designation , epithet , nickname , style , tag , title...
 • / 'leibəd /, Tính từ: nặng nhọc, khó khăn, không thanh thoát
 • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, Tính từ: thái quá, quá đáng, an outre style

Xem tiếp các từ khác

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑
Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 27/01/21 08:02:51
  Các bạn cho mình hỏi đo lường trong "đo lường và xử lý tín hiệu" là gì ạ? Mình cám ơn.
  • SolitaryWalks
   1 · 27/01/21 08:31:48
  • Sáu que Tre
   0 · 28/01/21 10:03:12
   1 câu trả lời trước
   • Tây Tây
    Trả lời · 28/01/21 02:08:44
 • 27/01/21 11:02:51
  Mọi người ơi ~~Đổ trong vết xe đổ có hàm ý và ý nghĩa gì ạ?
  • Bibi
   2 · 27/01/21 11:21:25
 • 27/01/21 07:10:27
  Mọi người ơi cho e hỏi, theo ví dụ của e thì người ta viết "see above" là muốn nói e nên theo của e hay của người ta vậy ạ?
  1. người ta trả lời A
  2. e hỏi lại để chắc chắn(có thay đổi 1 tí nội dung)
  3. see above
  • Tây Tây
   1 · 27/01/21 08:18:22
   1 câu trả lời trước
   • Tây Tây
    Trả lời · 1 · 27/01/21 08:54:23
  • dienh
   1 · 27/01/21 11:24:15
 • 15/01/21 08:35:22
  Các bác ơi cho e hỏi "dòng chảy tiếp tục giật cấp gẫy từng khúc" trong câu này " Dòng sông chia làm 2 nhánh. Nhánh bên trái áp vào phía sườn núi dốc đứng với dòng chảy tiếp tục giật cấp gẫy từng khúc" dịch thế nào ạ?
  Em cảm ơn các bác
  Xem thêm 5 bình luận
  • dienh
   0 · 26/01/21 02:40:12
  • Hieudt
   0 · 26/01/21 02:44:06
 • 25/01/21 05:39:46
  Hi mn, cho mình hỏi cụm "make me come" trong ngữ cảnh này có nghĩa là gì ạ? ( Phút thứ 15) Thanks
  https://www.youtube.com/watch?v=35hXW9h6_CU
  • Bibi
   1 · 25/01/21 09:59:42
   • thanmakiemkhack
    Trả lời · 26/01/21 09:52:32
 • 24/01/21 05:48:24
  公事 là gì?
 • 13/08/20 02:16:28
  Cho mình hỏi Economic Validation nghĩa là gì thế
  • Sáu que Tre
   1 · 14/08/20 12:52:18
   • Tueanh
    Trả lời · 22/01/21 11:33:05
  • dienh
   0 · 26/01/21 02:33:37
 • 21/01/21 11:51:26
  Ai giúp mình câu này trong hợp đồng với, mình xin cảm ơn nhiều!
  For the work completed already by Party B, Party A shall pay to Party B all outstanding fees due and owing to Party B for the steps.
  Xem thêm 3 bình luận
  • PBD
   0 · 22/01/21 06:06:47
  • dienh
   0 · 26/01/21 03:49:37
Loading...
Top