Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Declaration

Nghe phát âm

Mục lục

/,deklə'rei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự tuyên bố; lời tuyên bố
o make a declaration
tuyên bố
a declaration of war
sự tuyên chiến
Bản tuyên ngôn
the Declaration of human rights
bản tuyên ngôn nhân quyền
Sự công bố
the declaration of the poll
sự công bố kết quả bầu cử
(thương nghiệp); (pháp lý) sự khai, lời khai; tờ khai
(đánh bài) sự xướng lên

Chuyên ngành

Toán & tin

lời khai báo

Xây dựng

tuyên ngôn

Kỹ thuật chung

khai báo
array declaration
bộ khai báo mảng
array declaration
sự khai báo mảng
Changeback Declaration Signal (CBD)
tín hiệu khai báo đổi trở lại
class declaration
sự khai báo lớp
common declaration statement
câu lệnh khai báo chung
complex declaration statement
câu lệnh khai báo phức
contextual declaration
khai báo theo ngữ cảnh
data declaration
khai báo dữ liệu
data declaration statement
khai báo dữ liệu
declaration statement
trạng thái khai báo
declaration syntax
cú pháp khai báo
document type declaration
khai báo kiểu tài liệu
element declaration
khai báo phần tử
entity declaration
khai báo thực thể
explicit declaration
khai báo rõ
explicit declaration
dòng khai báo tường minh
explicit declaration
sự khai báo rõ ràng
external declaration
khai báo ngoài
field declaration
sự khai báo trường
function declaration statement
câu lệnh khai báo hàm
function declaration statement
lệnh khai báo hàm
global declaration
khai báo toàn cục
implicit declaration
khai báo ẩn
implicit declaration
sự khai báo ẩn
implicit declaration
sự khai báo ngầm
link set declaration
khai báo nhóm liên kết
link type declaration
khai báo kiểu liên kết
link type declaration subset
nhóm khai báo kiểu liên kết
local declaration
sự khai báo cục bộ
macro declaration
sự khai báo macro
macro-declaration
khai báo macrô
mandatory declaration
sự khai báo bắt buộc
marked section declaration
khai báo vùng đã đánh dấu
markup declaration
khai báo sự đánh dấu
multiple declaration
khai báo bội
notation declaration
khai báo ký hiệu
parameter declaration
sự khai báo tham số
pointer declaration
sự khai báo con trỏ
procedure declaration
khai báo thủ tục
procedure declaration
sự khai báo thủ tục
storage class declaration
sự khai báo lớp bộ nhớ
storage class declaration
sự khai báo lớp lưu trữ
structure declaration
sự khai báo cấu trúc
switch declaration
khai báo khóa
syntax declaration
sự khai báo cú pháp
type declaration
khai báo loại
type declaration
sự khai báo kiểu
type declaration statement
câu lệnh khai báo kiểu
union declaration
sự khai báo hội
variable declaration
khai báo biến
variable declaration
khai báo biến số
sự khai báo
array declaration
sự khai báo mảng
class declaration
sự khai báo lớp
explicit declaration
sự khai báo rõ ràng
field declaration
sự khai báo trường
implicit declaration
sự khai báo ẩn
implicit declaration
sự khai báo ngầm
local declaration
sự khai báo cục bộ
macro declaration
sự khai báo macro
mandatory declaration
sự khai báo bắt buộc
parameter declaration
sự khai báo tham số
pointer declaration
sự khai báo con trỏ
procedure declaration
sự khai báo thủ tục
storage class declaration
sự khai báo lớp bộ nhớ
storage class declaration
sự khai báo lớp lưu trữ
structure declaration
sự khai báo cấu trúc
syntax declaration
sự khai báo cú pháp
type declaration
sự khai báo kiểu
union declaration
sự khai báo hội

Kinh tế

bản tuyên bố
declaration of association
bản tuyên bố lập công ty
declaration of association
bản tuyên bố thành lập công ty
sự khai trình
sự tuyên bố
thông báo rời cảng
tờ khai
baggage declaration
tờ khai hành lý
customs declaration
tờ khai hải quan
customs declaration (form)
tờ khai hải quan
declaration for exportation
tờ khai xuất khẩu
declaration for importation
tờ khai nhập khẩu
declaration of compliance
tờ khai về sự phù hợp
declaration under open policy
tờ khai (dưới đơn) bảo hiểm dự ước
export declaration
tờ khai xuất khẩu
exporter's declaration
tờ khai của nhà xuất khẩu
goods declaration
tờ khai hàng hóa
import declaration
tờ khai (hải quan) nhập khẩu
Panama Canal Cargo Declaration
tờ khai chở hàng trên kênh đào pa-na-ma
quarantine declaration
tờ khai kiểm dịch
statutory declaration
tờ khai chế định
tax declaration
tờ khai thuế
tờ thanh minh
tuyên cáo

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acknowledgment , admission , advertisement , affirmation , allegation , announcement , answer , attestation , averment , avowal , bomb * , broadcast , communication , deposition , disclosure , enunciation , explanation , exposition , expression , hot air * , information , notice , notification , oath , pitch , presentation , profession , promulgation , protestation , publication , remark , report , revelation , saying , say so , spiel * , statement , story , testimony , two cents’ worth , utterance , acclamation , affidavit , article , bulletin , canon , charge , confirmation , constitution , credo , creed , denunciation , document , edict , gospel , indictment , manifesto , plea , proclamation , pronouncement , pronunciamento , resolution , testament , ultimatum , annunciation , asseveration , claim , assertion , oracle , predication , word

Từ trái nghĩa

noun
denial , disavowal , retraction

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • bảng kê khai, tờ khai, currency declaration form, bảng kê khai tiền tệ, customs declaration (form), tờ khai hải quan
 • sự khai báo lớp, storage class declaration, sự khai báo lớp bộ nhớ, storage class declaration, sự khai báo lớp lưu trữ
 • khai báo kiểu liên kết, link type declaration subset, nhóm khai báo kiểu liên kết
 • vùng đã đánh dấu, marked section declaration, khai báo vùng đã đánh dấu
 • Udi

  / ju'di ai /, viết tắt, sự đơn phương tuyên bố độc lập ( unilateral declaration),
 • kiểu liên kết, active link type, kiểu liên kết linh hoạt, link type declaration, khai báo kiểu liên kết, link type declaration
 • chắc, Từ đồng nghĩa: noun, affirmation , allegation , averment , claim , declaration , statement
 • / ə´vauəl /, danh từ, sự nhận; sự thừa nhận; sự thú nhận,

  Document type

  kiểu tài liệu, loại hồ sơ, document type declaration, khai báo kiểu tài liệu, document

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top