Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Grave

Nghe phát âm

Mục lục

/greiv/

Thông dụng

Danh từ

Mồ, mả, phần mộ
Nơi chôn vùi
grave of honour
nơi chôn vùi danh dự
Sự chết, âm ty, thế giới bên kia

Danh từ

(ngôn ngữ học) dấu huyền

Tính từ

Trang nghiêm; nghiêm nghị; từ tốn
a grave look
vẻ trang nghiêm
Nghiêm trọng, trầm trọng; quan trọng (sự việc)
a grave mistake
khuyết điểm nghiêm trọng
grave symptoms
những triệu chứng trầm trọng đáng lo ngại
grave news
tin tức quan trọng
Sạm, tối (màu)
Trầm (giọng)
(ngôn ngữ học) huyền (dấu)
grave accent
dấu huyền

Cấu trúc từ

to be brought at an early grave
chết non, chết yểu
on the brink of the grave
Xem brink
to dig one's own grave
tự chuốc lấy tai hoạ cho mình, tự đào mồ chôn mình
to make somebody turn in his grave
chửi làm bật mồ bật mả ai lên
never on this side of the grave
không đời nào, không bao giờ
from the cradle to the grave
từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, từ lúc chào đời đến lúc vĩnh biệt cõi đời
as secret as the grave
kín như bưng
someone is walking on my grave
tôi tự nhiên rùng mình
to have one foot in the grave
gần đất xa trời

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

cạo

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
cold sober , deadpan * , dignified , dour , dull , earnest , grim , grim-faced , heavy , leaden , long-faced , meaningful , muted , no-nonsense * , ponderous , quiet , sad , sage , saturnine , sedate , sober , solemn , somber , staid , strictly business , subdued , thoughtful , unsmiling , acute , afflictive , consequential , critical , deadly , destructive , dire , exigent , fatal , fell , grievous , hazardous , heavy * , important , killing * , life-and-death * , major , momentous , of great consequence , ominous , perilous , pressing , serious , severe , significant , threatening , ugly , urgent , vital , weighty , dangerous , apocalyptic , apocalyptical , baneful , direful , fire-and-brimstone , hellfire , portentous , unlucky , demure , funereal , melancholy , mortuary , sepulchral , sombrous
noun
catacomb , crypt , final resting place , last home , mausoleum , mound , permanent address , place of interment , resting place , sepulcher , shrine , six feet under * , tomb , vault , cinerarium , ossuary , sepulture , barrow , burial , charnel-house , columbarium , graveyard , hypogeum , repository , solemn , terminus , tumulus
verb
carve , etch , incise , fix , impress , imprint , inscribe , stamp

Từ trái nghĩa

adjective
cheerful , frivolous , funny , happy , ridiculous , silly , inconsequential , trivial , unimportant

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top