Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Little

Nghe phát âm

Mục lục

/'lit(ә)l/

Thông dụng

Tính từ

Nhỏ bé, bé bỏng
a little house
một căn nhà nhỏ
Ngắn, ngắn ngủi
a little while
một thời gian ngắn, một lúc
Ít ỏi, chút ít
too little time
ít thời gian quá
little money
ít tiền
to add a little sugar in the cup of coffee
thêm chút ít đường vào tách cà phê
Nhỏ nhen, nhỏ mọn, tầm thường, hẹp hòi, ti tiện
little things amuse little minds
những kẻ tầm thường chỉ thích thú những chuyện tầm thường

Đại từ

Ít, chẳng bao nhiêu, không nhiều
little remains to be said
chẳng còn gì nữa để mà nói
Một chút, một ít
to know a little of everything
cái gì cũng biết một chút

Phó từ

Ít, một chút, hơi hơi
I like him little
tôi ít thích nó
her husband is little known as a lexicographer
chồng cô ta ít được biết đến với tư cách là một nhà soạn từ điển, ít ai biết chồng cô ta là một nhà soạn từ điển
after a three-week trip in Taiwan, I am a little disgusted with Chinese food
sau chuyến đi ba tuần ở Đài Loan, tôi hơi ngán món ăn Trung Hoa

Cấu trúc từ

little Mary
(thông tục) dạ dày
little Masters
trường phái các nhà khắc tranh Đức thế kỷ 16
the little
những người tầm thường, những vật nhỏ mọn
big oaks from little acorns grow
cái sảy nảy cái ung
little bird told me that.....

Xem bird

to twist sb round one's little finger
bắt ai phải theo ý mình
after a little
sau một thời gian ngắn
in little
với quy mô nhỏ
little by little
dần dần
little or nothing
gần như không có gì
to make little of sth
gần như không hiểu về điều gì, gần như mù tịt về điều gì
what costs little is little esteemed
của rẻ là của ôi

hình thái từ

  • so sánh hơn : less
  • so sánh nhất : least

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

ít
không đáng kể
ngắn
nhỏ
nhỏ, bé, ít

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
babyish , bantam , brief , cramped , diminutive , dinky , elfin , embryonic , fleeting , hardly any , hasty , immature , imperceptible , inappreciable , inconsiderable , infant , infinitesimal , insufficient , junior , light , lilliputian , limited , meager , microscopic , mini , miniature , minute , not big , not large , peanut * , petite , scant , short , short-lived , shrimpy , shriveled , skimpy , slight , snub , sparse , stubby , stunted , teeny , tiny , toy , truncated , undersized , undeveloped , wee , wizened , young , casual , insignificant , minor , negligible , paltry , petty , shoestring * , small , trifling , trivial , unimportant , base , bigoted , cheap , contemptible , hidebound , illiberal , ineffectual , mean , narrow , provincial , self-centered , selfish , set , small-minded , vulgar , wicked , smallish , inconsequent , inconsequential , narrow-minded , dwarfish , exiguous , infinitesimal. small , mediocre , puny
adverb
a little , barely , hardly , hardly ever , not many , not often , not quite , only just , rarely , scarcely , seldom , somewhat , occasionally , sporadically
noun
bit , dab , dash , fragment , hint , modicum , particle , pinch , snippet , soup

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top