Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Hurt

Nghe phát âm

Mục lục

/hɜrt/

Thông dụng

Danh từ

Vết thương, chỗ bị đau
Điều hại, tai hại
Sự chạm đến, sự xúc phạm, sự làm tổn thương
a hurt to someone's reputation
điều xúc phạm đến thanh danh của ai
a hurt to someone's pride
điều chạm đến lòng tự ái của ai

Ngoại động từ

Làm bị thương, làm đau
to hurt one's arm
làm đau cánh tay
Gây tác hại, gây thiệt hại, làm hư, làm hỏng
rain has hurt the crop
mưa gây thiệt hại cho mùa màng
Chạm, xúc phạm, làm tổn thương
to hurt someone's pride
làm chạm lòng tự ái của ai
to hurt someone's reputation
xúc phạm đến thanh danh của ai

Nội động từ

(thông tục) đau, bị đau
does your hand hurt?
tay anh có đau không?
(thông tục) bị tổn hại, bị tổn thương; bị xúc phạm.

Chuyên ngành

Điện lạnh

chỗ lỗi

Kỹ thuật chung

chỗ hỏng
sự làm hỏng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aching , aggrieved , agonized , all torn up , battered , bleeding , bruised , buffeted , burned , busted up , contused , crushed , cut , damaged , disfigured , distressed , disturbed , grazed , harmed , hit , impaired , indignant , in pain , lacerated , marred , mauled , miffed , mutilated , nicked , offended , pained , piqued , put away , resentful , rueful , sad , scarred , scraped , scratched , shook , shot , sore , stricken , struck , suffering , tender , tortured , umbrageous , unhappy , warped , wounded , atrocious , baneful , deleterious , flagrant , grievous , heinous , hurtful , inimical , injurious , malignant , nocent , nocuous , noxious , pernicious , traumatic , venomous
noun
ache , black and blue , blow , boo-boo , bruise , chop , detriment , disadvantage , disaster , discomfort , disservice , distress , down , gash , harm , ill , ill-treatment , loss , mark , mischief , misfortune , nick , ouch , outrage , pain , pang , persecution , prejudice , ruin , scratch , sore , soreness , suffering , wound , wrong , affliction , agony , anguish , misery , torment , torture , woe , wretchedness , damage , injury
verb
abuse , ache , afflict , ail , belt , be sore , be tender , bite , blemish , bruise , burn , cramp , cut , cut up , damage , disable , do violence , flail , flog , harm , impair , injure , kick , lacerate , lash , maltreat , mar , maul , mess up , nip , pierce , pinch , pommel , prick , pummel , punch , puncture , punish , rough up , shake up , slap , slug , smart , spank , spoil , squeeze , stab , sting , tear , throb , torment , torture , total , trouble , wax , whack , whip , wing , wound , wrack up , wring , aggrieve , annoy , chafe , constrain , cut to the quick , discomfit , discommode , displease , distress , excruciate , faze , give no quarter , go for jugular , grieve , hit where one lives , lambaste , lay a bad trip on , lean on , martyr , martyrize , prejudice , put down , put out , sadden , sting * , thumb nose at , try , upset , vex , vitiate , work over , zing * , pain , pang , twinge , detract from , disserve , flaw , tarnish , agony , alienate , antagonize , battered , bleeding , cripple , detriment , estrange , grief , harmed , harry , heartbroken , injury , maim , mangled , offend , scarify , scathe , sore , strike , suffering , weaken

Từ trái nghĩa

adjective
comforted , cured , healed , healthy , ok , pleased , remedied , well
noun
aid , assist , cure , healing , help , remedy
verb
aid , assist , assuage , cure , heal , help , relieve , remedy , soothe , calm , placate , please

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • Thành Ngữ:, not to hurt a fly, hiền như cục đất
  • Idioms: to do sb ( a ) hurt, làm cho người nào đau, bị thương
  • Thành Ngữ:, to cry out before one is hurt, chưa đánh đã khóc, chưa đụng đến đã la làng
  • / ə´gri:v /, ngoại động từ, làm cho buồn phiền, hình thái từ,
  • Me

    Đại từ: tôi, tao, tớ, ví dụ, don't hurt
  • ta, tự chị ta, tự bà ta, tự mình, chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta, she hurt herself, cô ấy tự mình làm mình đau,...
  • , chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta, Cấu trúc từ: by himself, he hurt himself, tự nó làm...
  • thể tin được, chắc, chắc chắn, i'm sure i didn't mean to hurt your feelings, tôi thề là không có ý xúc phạm đến anh, cẩn...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top