Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Anh - Việt

Cool

Nghe phát âm

Mục lục

/ku:l/

Thông dụng

Tính từ

Mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguội
It's getting cool
trời trở mát
Trời trở mát
to leave one's soup to get cool
để xúp nguội bớt
Trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh
to keep cool; to keep a cool head
giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
Lãnh đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, không đằm thắm
to be cool toward someone
lãnh đạm với ai
to give someone a cool reception
tiếp đãi ai nhạt nhẽo
Trơ tráo, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ, không biết ngượng
I call that cool!
tớ cho thế là mặt dạn mày dày
a cool hand (card, customer, fish)
thằng cha trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ
(thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
it costs me a cool thousand
tớ phải tốn trọn một nghìn đồng

Danh từ

Khí mát
the cool of the evening
khí mát buổi chiều
Chỗ mát mẻ

Động từ

Làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
Làm mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đi
to cool one's anger
nguôi giận
to cool one's enthusiasm
giảm nhiệt tình

Cấu trúc từ

as cool as a cucumber
bình tĩnh, không hề nao núng
to cool down
nguôi đi, bình tĩnh lại
to cool off
nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
to cool one's heels
Xem heel
to be cool toward someone
lãnh đạm với ai
play it cool
giải quyết tình thế 1 cách bình tĩnh
a cool customer
người trơ tráo


Hình Thái Từ

Chuyên ngành

Xây dựng

mát, lạnh, nguội, làm mát, làm nguội

Cơ - Điện tử

Mát, làm mát, làm nguội

Kỹ thuật chung

nguội
cool down
nguội dần
cool down
nguội đi
cool operation
sự gia công nguội
cool-down time
thời gian nguội
cool-off
làm nguội
cool-rolled steel
thép cán nguội
cool-short
giòn nguội
làm lạnh
cool down
làm lạnh xuống
cool-down rate
tốc độ làm lạnh
làm mát
làm nguội
làm nguội lại
lạnh
cool air
không khí lạnh
cool atmosphere
không khí lạnh
cool atmosphere
không khí môi trường lạnh
cool atmosphere
atmosphe lạnh
cool atmosphere
atmosphere lạnh
cool brine
nước muối lạnh
cool chamber
buồng lạnh
cool condensing water
nước bình ngưng lạnh
cool down
làm lạnh xuống
cool down
lạnh dần
cool fluid
chất lỏng lạnh
cool gas
khí lạnh
cool solution
dung dịch lạnh
cool storage
bảo quản lạnh
cool surface
bề mặt lạnh
cool surface
diện tích lạnh
cool temperature
nhiệt độ lạnh
cool temperature display
tủ trưng bày nhiệt độ lạnh
cool vapour
hơi lạnh
cool water
nước lạnh
cool-air distribution
phân phối không khí lạnh
cool-air feed
cấp không khí lạnh
cool-air temperature
nhiệt độ không khí lạnh
cool-dehumidification
khử ẩm bằng lạnh
cool-down duration
chu kỳ xả lạnh
cool-down duration
thời gian xả lạnh
cool-down duration [period]
chu kỳ xả lạnh
cool-down duration [period]
thời gian xả lạnh
cool-down period
chu kỳ xả lạnh
cool-down period
thời gian xả lạnh
cool-down rate
tốc độ làm lạnh
cool-down time
thời gian xả lạnh
cool-off
làm lạnh
cool-storage temperature
nhiệt độ bảo quản lạnh
keep cool
bảo quản lạnh
keep cool
giữ lạnh
mát

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
air-conditioned , algid , arctic , biting , chill , chilled , chilling , chilly , coldish , frigid , frore , frosty , gelid , hawkish , nipping , refreshing , refrigerated , shivery , snappy , wintry , assured , composed , coolheaded , deliberate , detached , dispassionate , impassive , imperturbable , levelheaded , nonchalant , philosophical , phlegmatic , placid , quiet , relaxed , self-controlled , self-possessed , serene , stolid , together , tranquil , unagitated , unemotional , unexcited , unflappable , unruffled , annoyed , apathetic , distant , impertinent , impudent , incurious , indifferent , insolent , lukewarm , offended , offhand , offish , procacious , reserved , solitary , standoffish , unapproachable , uncommunicative , unenthusiastic , unfriendly , uninterested , unresponsive , unsociable , unwelcoming , withdrawn , boss * , dandy , divine , glorious , hunky-dory , keen , marvelous , neat , nifty , sensational , swell , nippy , calm , collected , cool-headed , even , even-tempered , possessed , aloof , remote , reticent , undemonstrative , fabulous , fantastic , fantastical , splendid , superb , terrific , wonderful , audacious , ceremonious , cold , cooling , flippant , frigorific , judicial , presuming , presumptuous , refrigerant , repellent , shameless , unconcerned , unperturbed
verb
abate , air-condition , air-cool , ally , calm , freeze , frost , infrigidate , lessen , lose heat , mitigate , moderate , reduce , refrigerate , temper , allay , assuage , calm down , chill , compose , control , dampen , quiet , rein , repress , restrain , simmer down , suppress , collect , contain , algid , assured , chilly , cold , collected , composed , confident , dandy , deliberate , excellent , frigid , gelid , ice , nippy , poised , relaxed , sedate , sensational , serene , temperate
noun
aplomb , collectedness , composure , coolness , equanimity , imperturbability , imperturbableness , nonchalance , poise , sang-froid , self-possession , unflappability

Từ trái nghĩa

adjective
hot , temperate , warm , agitated , annoyed , excited , upset , approving , friendly , kind , responsive , poor , square , uncool , unpopular
verb
heat , warm , continue , go on , increase , step up

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • không khí lạnh, cool-air distribution, phân phối không khí lạnh, cool-air feed, cấp không khí lạnh, cool-air temperature, nhiệt độ không khí lạnh
 • ngôn ngữ hướng đối tượng, combined object-oriented language (cool), ngôn ngữ hướng đối tượng kết hợp, cool
 • bảo quản lạnh, cool-storage temperature, nhiệt độ bảo quản lạnh
 • nhiệt độ lạnh, cool temperature display, tủ trưng bày nhiệt độ lạnh
 • Idioms: to be cool towards sb, lãnh đạm với người nào
 • Thành Ngữ:, to cool down, nguôi đi, bình tĩnh lại
 • Thành Ngữ:, to cool one's heels, heel
 • Thành Ngữ:, to lose one's cool, o lose self-control
 • / ´i:vən¸tempə:d /, như even-minded, Từ đồng nghĩa: adjective, calm , collected , complacent , composed , cool
 • Thành Ngữ:, as cool as a cucumber, bình tĩnh, không hề nao núng

Xem tiếp các từ khác

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑
Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 26/11/20 03:08:13
  "ăn mãi không chán" thì dịch như thế nào nhỉ? thanksss
 • 26/11/20 10:14:35
  mọi người dịch giúp mình câu này với. Tks.
  "Although high-burden settings for cervical cancer and
  HIV overlap, the extent of the contribution of HIV to the
  burden of cervical cancer and the proportion of cervical
  cancer cases due to co-infection with HIV have yet to be
  quantifed."
  • Sáu que Tre
   0 · 27/11/20 09:16:56
 • 26/11/20 04:31:05
  "vocational training innovation" nghĩa là gì vậy các bạn? Em cảm ơn ạ.
  • Tây Tây
   0 · 26/11/20 08:19:01
  • Bình Văn
   1 · 26/11/20 01:30:54
  • Fanaz
   0 · 26/11/20 02:15:22
 • 25/11/20 09:23:23
  1/ Mọi người dịch giúp mình câu "habits of survival waned here, their edges dulled by the safety of a roof overhead."
  Ngữ cảnh đang là trong một cô nhi viện ạ.
  2/ Với lại từ "edge" ở đây có phải giống như từ "advance" không ạ? Cám ơn mọi người.
  • Tây Tây
   0 · 26/11/20 08:35:25
  • Bibi
   0 · 26/11/20 03:22:40
 • 25/11/20 10:37:57
  1.Xin hãy dịch giúp mình câu này:
  Duty and taxes on raw materials for export goods to be offset or refunded are limited to import duty, commodity tax and business tax.
  2. offset ở đây có nghĩa là gì ạ? có phải là khấu trừ không ạ? Xin cảm ơn
  • Linh Nhất
   0 · 25/11/20 11:13:32
   1 câu trả lời trước
   • Linh Nhất
    Trả lời · 1 · 25/11/20 01:19:03
 • 23/11/20 01:51:55
  Các bác ơi liệu trong tiếng Việt có từ nào tương đương với "co-emperor" không? Bối cảnh La Mã có 2 vị hoàng đế cùng trị vì ạ.
  • Fanaz
   4 · 24/11/20 10:07:38
   1 câu trả lời trước
   • Nguyen nguyen
    Trả lời · 24/11/20 10:36:21
 • 23/11/20 08:51:29
  We specialise in non-conforming, mezzanine, non-bank funding, private funding, along with the availability of our own funds.
 • 23/11/20 08:45:56
  Chào mọi người, mình mới tham gia vào nhóm. Nhờ mọi người dịch giúp mình đoạn này được không. Rất cảm ơn mọi người.
  " We specialise in non-conforming, mezzanine, non-bank funding, private funding, along with the availability of our own funds."
  • Sáu que Tre
   1 · 23/11/20 09:52:42
Loading...
Top