Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Care

Nghe phát âm

Mục lục

/kɛər/

Thông dụng

Danh từ

Sự chăm sóc, sự chăm nom, sự giữ gìn, sự bảo dưỡng
to be in (under) somebody's care
được ai chăm nom
to take care of one's health
giữ gìn sức khoẻ
I leave this in your care
tôi phó thác việc này cho anh trông nom
Sự chăm chú, sự chú ý; sự cẩn thận, sự thận trọng
to give care to one's work
chú ý đến công việc
to take care not to...
cẩn thận đừng có..., cố giữ đừng để...
to do something with care
làm việc gì cẩn thận
to take care; to have a care
cẩn thận coi chừng
Sự lo âu, sự lo lắng
full of cares
đầy lo âu
free from care
không phải lo lắng

Ngoại động từ

Trông nom, chăm sóc, nuôi nấng
to care for a patient
chăm sóc người ốm
to be well cared for
được chăm sóc chu đáo, được trông nom cẩn thận
Chú ý đến, để ý đến, quan tâm đến, lo lắng đến; cần đến
That's all he cares for
Đó là tất cả những điều mà nó lo lắng
I don't care
Tôi không quan tâm
He doesn't care what they say
Anh ta không để ý đến những điều họ nói
Thích, muốn
would you care for a walk?
anh có thích đi tản bộ không?

Cấu trúc từ

care of Mr.X
nhờ ông X chuyển giúp (viết trên phong bì)
care killed the cat
(tục ngữ) lo bạc râu, sầu bạc tóc
for all I care
(thông tục) tớ cần đếch gì
I don't care a pin (a damn, a whit, a tinker's cuss, a button, a cent, a chip, a feather, a fig, a straw, a whoop, a brass farthing)
(thông tục) tớ cóc cần
not to care if
(thông tục) không phản đối gì; không đòi hỏi gì hơn
I don't care if I do
(thông tục) tôi không phản đối gì việc phải làm cái đó, tôi sẵn sàng làm cái đó
a pound of care will not pay a pound of debt
cẩn tắc vô ưu

hình thái từ

Chuyên ngành

Xây dựng

giữ gìn [sự giữ gìn]

Cơ khí & công trình

sự bảo dưỡng (máy)

Y học

sự săn sóc

Kỹ thuật chung

sự bảo quản
sự chăm sóc

Dệt may

care label
nhãn sử dụng

Kinh tế

sự chăm sóc
customer care
sự chăm sóc khách hàng
medical care
sự chăm sóc trị liệu
pre-slaughter care
sự chăm sóc gia súc trước khi mổ
sự bảo dưỡng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affliction , aggravation , alarm , anguish , annoyance , anxiety , apprehension , bother , burden , chagrin , charge , consternation , discomposure , dismay , disquiet , distress , disturbance , encumbrance , exasperation , fear , foreboding , fretfulness , handicap , hardship , hindrance , impediment , incubus , load , misgiving , nuisance , onus , oppression , perplexity , pressure , responsibility , solicitude , sorrow , stew , strain , stress , sweat , tribulation , trouble , uneasiness , unhappiness , vexation , woe , worry , alertness , caution , circumspection , concentration , concern , conscientiousness , consideration , diligence , direction , discrimination , effort , enthusiasm , exactness , exertion , fastidiousness , forethought , heed , interest , management , meticulousness , nicety , pains , particularity , precaution , prudence , regard , scrupulousness , thought , vigilance , wariness , watchfulness , administration , aegis , auspices , control , guardianship , keeping , ministration , protection , safekeeping , superintendence , supervision , trust , tutelage , ward , wardship , angst , anxiousness , disquietude , nervousness , unease , calculation , carefulness , chariness , gingerliness , pain , painstaking , punctiliousness , heedfulness , mindfulness , custody , regimen , rehabilitation , therapy , attention , attentiveness , maternalism , oversight , paternalism , prot

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan


Top từ được xem nhiều nhất trong ngày

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top