Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play

Kết quả tìm kiếm cho “Edi” Tìm theo Từ (743) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (743 Kết quả)

 • n でんしそうこうシステム [電子送稿システム]
  Thể loại: Từ điển
 • n とのさまがえる [殿様蛙]
  Thể loại: Từ điển
 • Mục lục 1 n 1.1 こうじ [公示] 1.2 こうし [公示] 2 n,vs 2.1 ふこく [布告] n こうじ [公示] こうし [公示] n,vs ふこく [布告]
  Thể loại: Từ điển
 • Mục lục 1 vs 1.1 けいてき [啓迪] 2 n,vs 2.1 けいはつ [啓発] vs けいてき [啓迪] n,vs けいはつ [啓発]
  Thể loại: Từ điển
 • Mục lục 1 n 1.1 せんろく [撰録] 1.2 わりつけ [割付け] 1.3 わりつけ [割付] 1.4 せん [選] 1.5 エディティング 1.6 わりつけ [割り付け] 1.7 しゅうせん [修撰] 1.8 しゅうろく [集録] 1.9 せんじゅつ [撰述] 1.10 しゅうろく [輯録] 1.11 せんしゅう [撰修] 2 n,n-suf 2.1 へん [編] 3 n,vs 3.1 へんしゅう [編修] 3.2 へんしゅう [編集] 3.3 へんしゅう [編輯] n せんろく [撰録] わりつけ [割付け] わりつけ [割付] せん [選] エディティング わりつけ [割り付け] しゅうせん [修撰] しゅうろく [集録] せんじゅつ [撰述] しゅうろく [輯録] せんしゅう [撰修] n,n-suf へん [編] n,vs へんしゅう [編修] へんしゅう [編集] へんしゅう [編輯]
  Thể loại: Từ điển
 • n へんしゅうきのう [編集機能]
  Thể loại: Từ điển
 • n エディション はん [版]
  Thể loại: Từ điển
 • Mục lục 1 n,abbr 1.1 へんしゃ [編者] 1.2 へんじゃ [編者] 2 n 2.1 エディタ 2.2 せんじゃ [撰者] n,abbr へんしゃ [編者] へんじゃ [編者] n エディタ せんじゃ [撰者]
  Thể loại: Từ điển
 • n かんしゅうしゃ [監修者] へんしゅうちょう [編集長]
  Thể loại: Từ điển
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top