Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “En vn syntax” Tìm theo Từ (56) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (56 Kết quả)

 • / ´sintæks /, Danh từ: (ngôn ngữ học) cú pháp, Toán & tin: cú pháp, ngữ pháp, Từ đồng nghĩa: noun, abstract syntax, cú...
 • sự phân tích cú pháp, phân tích cú pháp,
 • bộ kiểm tra cú pháp,
 • cú pháp lệnh,
 • cú pháp cụ thể,
 • sự khai báo cú pháp,
 • cú pháp khai báo,
 • cú pháp định nghĩa,
 • cú pháp thoát,
 • cú pháp hậu tố,
 • ngôn ngữ cú pháp,
 • bộ quét cú pháp, chương trình quét cú pháp,
 • cú pháp truyền, transfer syntax name, tên cú pháp truyền
 • cú pháp trừu tượng, abstract syntax name, tên cú pháp trừu tượng, abstract syntax notation 1 (asn1), biểu diễn cú pháp trừu tượng 1, abstract syntax tree (ast), cây cú pháp trừu tượng, asn ( abstractsyntax notation ),...
 • cú pháp đầu ra,
 • sơ đồ cú pháp, đồ thị cú pháp,
 • cây cú pháp, abstract syntax tree (ast), cây cú pháp trừu tượng, ast ( abstractsyntax tree ), cây cú pháp trừu tượng
 • cú pháp đầu vào,
 • sự kiểm tra cú pháp, kiểm soát cú pháp,
 • sai lầm cú pháp, lỗi cú pháp, lỗi ngữ pháp,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top