Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “En vn one” Tìm theo Từ (4.836) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (4.836 Kết quả)

 • / ´wʌnɔn´wʌn /, Kinh tế: gặp riêng,
 • lò phản ứng một vùng,
 • một một, một-một,
 • Toán & tin: một - một,
 • bù một, phần bù theo một,
 • / wʌn /, Tính từ: một, (số) một, (lúc) một giờ, không thay đổi, duy nhất, một (nào đó), như nhau; thống nhất, it's ten to one that he won't come, chắc chắn là anh ta sẽ không đến,...
 • Thành Ngữ:, one by one, lần lượt từng người một, từng cái một
 • một đối một,
 • là hàm số ánh xạ một-một, nghĩa là với hàm y=f(x) thì duy nhất x cho ra duy nhất y, và ngược lại, với mỗi y thì tồn tại duy nhất 1 giá trị x sao cho f(x)=y.,
 • Tính từ, phó từ: một thành viên của nhóm này tương ứng với một thành viên của nhóm kia, một đối một, có tỷ lệ 1:1, teaching...
 • kết nối một-một, giao tiếp một- một,
 • ánh xạ một một,
 • sự dịch một đối một,
 • bộ hợp dịch một một,
 • sự tương ứng một một, tương ứng một đối một, sự tương ứng một đối một,
 • bộ dịch một một,
 • Thành Ngữ:, at one, đã làm lành (với ai)
 • Toán & tin: một chiều,
 • màng ngăn hình nón,
 • / wʌn´ʌpmənʃip /, danh từ, thuật giành (giữ) lợi thế đối với người khác, one-upmanship ball, thuật giành bóng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top