Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “En vn refund” Tìm theo Từ (837) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (837 Kết quả)

 • / v. rɪˈfʌnd, ˈrifʌnd; n. ˈrifʌnd /, Danh từ: sự trả lại, sự trả lại (tiền vay mượn, tiền đã chi trước...) (như) refundment, Ngoại động từ:...
 • Ngoại động từ: lập lại, xây dựng lại, Đúc lại,
 • sự yêu cầu hoàn lại tiền,
 • sự hoàn lại chi phí, hoàn lại chi phí,
 • tàu ngưng trả lại cước, tàu ngừng trả lại cước,
 • / ´fi:kənd /, Tính từ: mắn, đẻ nhiều, (thực vật học) có khả năng sinh sản, phì nhiêu, màu mỡ (đất), Từ đồng nghĩa: adjective, Từ...
 • / ´dʒerənd /, Danh từ: (ngôn ngữ học) động danh từ,
 • / ri´faind /, Tính từ: nguyên chất (vàng), Đã lọc, đã tinh chế; tinh, trong (đường, dầu), lịch sự, tao nhã, tế nhị; có học thức (người), Hóa học &...
 • Ngoại động từ: gấp lại lần nữa,
 • / ri:´fjuəl /, Ngoại động từ: tiếp nhiên liệu (cho xe hơi..), hình thái từ: Hóa học & vật liệu: cung cấp nhiên liệu,...
 • / rɪˈfyuz /, Ngoại động từ: từ chối, khước từ, cự tuyệt, chùn lại, không dám nhảy qua (hàng rào) (ngựa thi), danh từ: Đồ thừa, đồ thải,...
 • / ri:'waind /, Ngoại động từ .rewound: lên dây lại (đồng hồ...), Dệt may: đánh ống lại, Toán & tin: cuộn trở lại,...
 • niên kim hoàn trả,
 • trả lại tiền vé,
 • / ri´daund /, Ngoại động từ: ( + to) góp phần vào, góp nhiều vào, đưa lại, dội lại, ảnh hưởng trở lại, Từ đồng nghĩa: verb, to redound to somebody...
 • / ri'fain /, Ngoại động từ: lọc, lọc trong, luyện tinh, tinh chế, làm cho tinh khiết, cải tiến; làm cho tinh tế hơn, làm cho lịch sự hơn, làm cho tao nhã hơn (sở thích, ngôn ngữ,...
 • hoàn lại thuế, sự hoàn lại tiền thuế,
 • bre & name / dɪ'fend /, hình thái từ: Ngoại động từ: che chở, bảo vệ, phòng thủ, chống giữ, biện hộ, bào chữa, Nội...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top