Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “En vn monumental” Tìm theo Từ (41) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (41 Kết quả)

 • / ,mɔnju'mentl /, Tính từ: (thuộc) công trình kỷ niệm; dùng làm công trình kỷ niệm, vị đại, đồ sộ, bất hủ, kỳ lạ, lạ thường, Xây dựng:...
 • điểm chôn mốc (trắc địa), điểm chôn mốc (trắc địa),
 • họa sĩ vĩ đại,
 • / ¸dɔkju´mentl /, như documentary,
 • Phó từ: cực kỳ, hết sức,
 • nghệ thuật lớn,
 • bức tranh đồ sộ,
 • / 'mɔnjumənt /, Danh từ: vật kỷ niệm, đài kỷ niệm, bia kỷ niệm, công trình kỷ niệm, lâu đài, lăng mộ, công trình kiến trúc lớn, công trình lớn, công trình bất hủ (khoa...
 • đài kỷ niệm,
 • công trình cổ điêu tàn,
 • điểm mốc trắc địa,
 • mộ chí, tượng (đặt) trên mộ, bia mộ,
 • sự xếp hạng di tích,
 • sự trùng tu di tích,
 • giá trị khu di tích,
 • mốc nhân tạo,
 • phương trình mômen, phương trình mômen,
 • hồ sơ di tích,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top