Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “En vn depreciation” Tìm theo Từ (115) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (115 Kết quả)

 • / di¸pri:ʃi´eiʃən /, Danh từ: sự sụt giá, sự giảm giá, sự gièm pha, sự nói xấu, sự làm giảm giá trị; sự chê bai, sự coi khinh, sự đánh giá thấp, Chứng...
 • / ¸depri´keiʃən /, danh từ, sự phản đối, sự phản kháng; lời phản đối, lời phản kháng, (từ cổ,nghĩa cổ) lời cầu nguyện, lời cầu khẩn, lời khẩn nài, Từ đồng nghĩa:...
 • Tính từ: làm giảm giá, làm mất giá, hạ thấp giá trị, Từ đồng nghĩa: adjective, deprecative , deprecatory...
 • Tính từ: người làm giảm giá trị; vật làm giảm giá trị; kẻ gièm pha, người nói xấu,
 • / ¸depri´deiʃən /, Danh từ: sự cướp bóc, sự phá phách, Từ đồng nghĩa: noun, Từ trái nghĩa: noun, burglary , crime , desecration...
 • sự giảm giá theo tuổi tác,
 • tài khoản khấu hao,
 • giá căn bản khấu hao,
 • chi phí khấu trừ, chi phí khấu hao,
 • thời gian khấu hao, thời gian khấu hao,
 • thời hạn khấu hao,
 • sự khấu hao được khảo sát,
 • sự mất giá trên sổ sách (kế toán),
 • khoản tích khấu hao,
 • phương pháp khấu hao, accelerated depreciation method, phương pháp khấu hao gia tốc, accelerated depreciation method, phương pháp khấu hao lũy kế, straight line depreciation method, phương pháp khấu hao đều hàng năm
 • định mức khấu hao,
 • bằng khấu hao,
 • vùng đất thấp kín,
 • sự giảm mức nước tưới,
 • sự mất giá nội sinh,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top